Unieke hoogrisicoprojecten

KWF.nl > Onderzoek > KWF Programma Onderzoek en Implementatie > Unieke hoogrisicoprojecten

Baanbrekende ideeën

Deze financieringsvorm biedt de mogelijkheid op basis van een goed, maar nog niet volledig uitgekristalliseerd idee in korte tijd voorwerk uit te voeren om vast te stellen of het idee daadwerkelijk kansen in zich heeft. Het gaat hierbij om niet-bestaande onderzoekslijnen met voornamelijk theoretische onderbouwing en een lage bewijslast maar met een hoge potentie tot doorbraken met betrekking tot de stand van de wetenschap of de kankerbestrijding. Bij de beoordeling van een uniek hoogrisicoproject wordt rekening gehouden met het feit dat de haalbaarheid lager kan zijn dan een onderzoeksproject aangezien het hier gaat om het genereren van voorwerk voor mogelijke doorbraken.
 

Beschikbaar voor onderzoek in exploratie- en ontwikkelingstrajecten.

  • De projectleider dient gepromoveerd te zijn; gepromoveerde onderzoekers.
  • Ingediend vanuit 1 door KWF geaccordeerd instituut of als samenwerkingsproject tussen maximaal 3 academische organisaties.
  • De richtlijn voor de looptijd van een uniek hoogrisicoproject is 1-2 jaar.
  • De richtlijn voor aan te vragen budget is € 150.000,- (begroting-gebaseerd en gespecificeerd uitgekeerd).
  • Het projectvoorstel dient te worden ingediend door een gepromoveerde ervaren projectleider. Dit waarborgt een bepaalde ervarenheid m.b.t. het efficiënt uitvoeren van pilot-experimenten om van een wild idee een concrete en onderbouwde hypothese te maken.
  • Het mogelijk om af te wijken van de eis dat minimaal 0,5 fte wetenschappelijk personeel per jaar verplicht is.
  • Het is niet mogelijk om alleen financiering voor materiële kosten en/of kosten derden op te voeren.
  • Het eerste evaluatiemoment wordt vastgesteld op een half jaar na de start van het project. Op dat moment wordt besloten om de financiering voor het project te continueren of stop te zetten.
  • Mogelijkheid voor een buitenlandstage voor wetenschappelijk personeel (minimaal 1 maand, maximaal de helft van de looptijd van het project met een absoluut maximum van 24 maanden).


De Unieke hoogrisicoprojecten worden gefinancierd uit de opbrengsten van Alpe d'HuZes (thema Nieuwe Ontwikkelingen). 

Select the Component and add.
Close

Trajecten

​KWF vraagt onderzoekers na te denken over de doorontwikkeling en toepassing van hun onderzoek. Dit noemen we een ontwikkelingstraject.
Naar de trajecten

Financieren

Voor elke onderzoeksfase is er een passende financieringsvorm, met zijn eigen financierings- en randvoorwaarden.
Financieringsvormen