Young Investigator Grant

KWF.nl > Onderzoek > KWF Programma Onderzoek en Implementatie > Young Investigator Grant

Uitgelezen kans voor jong onderzoekstalent

KWF biedt jonge kankeronderzoekers meer dan ooit de mogelijkheid zich verder te bekwamen en te ontwikkelen. De Young Investigator Grant (YIG) verenigt de beste elementen van de voormalige fellowships en andere persoonsgebonden beurzen (onderzoeksbeurs voor arts-assistenten, stipendia, etc.), waaronder een promotietraject voor wetenschappelijk personeel, buitenlandervaring en het opzetten van een eigen onderzoekslijn. De YIG is optimaal geïntregeerd in het Programma Onderzoek & Implementatie en biedt daardoor goede vervolgperspectieven. KWF investeert in de ontwikkeling van jonge onderzoekers om het oncologisch onderzoeksveld te voeden met nieuwe onderzoekslijnen en excellente (klinische) onderzoekers.
 
In aanmerking voor de YIG komen jonge gepromoveerde onderzoekers, arts-assistenten of medisch specialisten tot 5 jaar na promotie, plus daarbij opgeteld de tijd besteed aan medische specialisatie. De jonge (klinische) onderzoeker beschrijft in zijn/haar aanvraag een duidelijk leertraject naar onafhankelijk onderzoeker binnen zijn/haar eigen onderzoekslijn. De betreffende onderzoekslijn kan dus ook het aanleren of verbeteren van een behandeltechniek zijn. 
 

De YIG is beschikbaar binnen de trajecten Exploratie en Ontwikkeling

Voorwaarden

 • De jonge onderzoeker werkt zelf verplicht minimaal 0,5 fte per jaar gedurende de looptijd aan dit project.
 • De projectleider dient gepromoveerd te zijn; de jonge onderzoeker treedt op als projectleider.
 • De jonge onderzoeker stemt af met het instituut waar hij/zij het project wil uitvoeren. Het instituut staat garant voor de uitvoering van het project door de specifieke projectleider bij ondertekening van het toekenningsbesluit.
 • De termijn voor het indienen van een persoonsgebonden project is maximaal 5 jaar na de promotie. De totaal gesommeerde tijd die na de promotie is besteed aan een opleiding tot klinisch/medisch specialist kan hierbij worden opgeteld.
 • Het voorstel bevat een duidelijk omschreven traject naar een onafhankelijke positie van de jonge onderzoeker, bij voorkeur in een ander laboratorium dan waar hij of zij is gepromoveerd. KWF Kankerbestrijding wijst een mentor aan om het traject te begeleiden.
 • Het betreft een eigen, nieuwe onderzoekslijn van de jonge onderzoeker. Het gaat hier met nadruk niet om de lopende onderzoekslijnen van gerenommeerde onderzoekers.
 • Een interview maakt deel uit van de selectieprocedure om te kunnen toetsen of de kandidaat geschikt is als projectleider. Daarbij kan worden getoetst of de projectleider de verantwoordelijkheid over het project kan dragen en het project zelfstandig kan uitvoeren.
 • Indien een kandidaat van mening is een gegronde reden te hebben voor verlenging van de indieningstermijn, dan kan contact worden opgenomen met KWF, Team Bestedingen. De kandidaat dient officiële documenten (zoals een doktersverklaring of werkgeversverklaring zwangerschap) te kunnen overleggen ter onderbouwing van de reden waarvoor verlenging wordt gevraagd. Indien KWF de reden gegrond verklaart, kan de indieningstermijn met een maximum van 2 jaar worden verlengd. Het verzoek tot uitstel van de indieningstermijn kan tot 6 weken voorafgaand aan de deadline van de indieningsronde worden ingediend. De verlenging kan alleen voor de eerstvolgende indieningsronde worden aangevraagd.
 • Mogelijkheid voor een buitenlandstage (minimaal 1 maand, maximaal de helft van de looptijd van het project met een absoluut maximum van 24 maanden).
 • De overige invulling is gelijk aan die van een onderzoeksproject.

Behalve de Young Investigator Grant bieden ook de andere financieringsvormen mooie mogelijkheden voor jonge onderzoekers. Het staat jonge onderzoekers vrij om projecten in te dienen binnen de 'reguliere’ onderzoeksprojecten, de unieke hoogrisicoprojecten en consortia. 


De Young Investigator Grants die uit de opbrengsten van Alpe d'HuZes (thema Ambitie) gefinancierd worden, blijven bekendstaan onder de naam Bas Mulder Award.

Select the Component and add.
Close

Pluspunten


 • ​​Promotiemogelijkheden voor wetenschappelijk personeel
 • Buitenlandervaring
 • Opzetten eigen onderzoekslijn