Onderzoeksprojecten

KWF.nl > Onderzoek > KWF Programma Onderzoek en Implementatie > Onderzoeksprojecten

Onder een onderzoeksproject verstaan we een gedefinieerd onderzoeksvoorstel van beperkte omvang qua duur en onderzoeksgroep(en). Deze financieringsvorm is gebaseerd op de huidige projectfinanciering, waarbij we de maximale lumpsum loslaten en we (meer) mogelijkheden bieden voor samenwerkingen. Het aangevraagde budget moet met een begroting worden onderbouwd. Bij samenwerking van een klein aantal partijen dient de meerwaarde van de samenwerking ten opzichte van de individuele partijen goed te worden onderbouwd. Het budget kan worden aangepast op de samenwerking.

Beschikbaar voor onderzoek in exploratie- en ontwikkelingstrajecten.

  • De projectleider dient gepromoveerd te zijn.
  • Ingediend vanuit 1 door KWF geaccordeerd instituut of als samenwerkingsproject tussen maximaal 3 academische organisaties.
  • De richtlijn voor de looptijd van een onderzoeksproject is 4 jaar.
  • De richtlijn voor aan te vragen budget is € 500.000,- maar een belangrijk onderdeel van de flexibele financiering die KWF biedt, is dat onderzoekers datgene kunnen aanvragen wat nodig is voor de uitvoering van het projectvoorstel. Uiteraard geldt dat hogere bedragen goed onderbouwd moeten worden. Het maximaal aan te vragen budget is M€1.
  • Er dient ten minste 1 wetenschappelijk medewerker minimaal 0,5 fte per jaar gedurende de looptijd aan het project te werken.
  • Mogelijkheid voor een buitenlandstage voor wetenschappelijk personeel dat door KWF wordt gefinancierd (minimaal 1 maand, maximaal de helft van de looptijd van het project met een absoluut maximum van 24 maanden).

Samenwerkingsprojecten met meer dan 3 partijen, samenwerkingsprojecten met niet-academische partijen en projecten waarin (private) partijen cofinanciering leveren kunnen worden ingediend binnen de financieringsvorm consortia. Dit geldt ook voor projecten met een budget van meer dan M€1.

Select the Component and add.
Close

Trajecten

​​KWF vraagt onderzoekers na te denken over de doorontwikkeling en toepassing van hun onderzoek. Dit noemen we een ontwikkelingstraject.
Naar de trajecten

Financieren

Voor elke onderzoeksfase is er een passende financieringsvorm, met zijn eigen financierings- en randvoorwaarden.
Financieringsvormen