Infrastructurele initiatieven

KWF.nl > Onderzoek > KWF Programma Onderzoek en Implementatie > Infrastructurele initiatieven
Voorbeeld van een biobank

Ondersteunende voorzieningen

KWF gelooft sterk dat wetenschappelijk kankeronderzoek is gebaat bij nationaal beschikbare infrastructuren. Daarom zullen we dergelijke infrastructuren ook in 2019 weer financieel ondersteunen. 

Doelen en definities: financiering voor infrastructurele initiatieven

Infrastructurele initiatieven zijn middelen of diensten die het oncologisch wetenschappelijk onderzoek ondersteunen, of mogelijk maken. De financieringsvorm die KWF hiervoor in het leven heeft geroepen, voorziet in tijdelijke financiering en/of de faciliterende rol die nodig is om bestaande en nieuwe infrastructurele initiatieven te stimuleren.
 
Het uiteindelijke doel van een infrastructureel initiatief is dat het kennis en voorzieningen oplevert die vaker en sneller leiden tot concrete onderzoeksresultaten en toepassingen (op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling) voor de patiënt en het algemene publiek. Het infrastructurele initiatief dient breed, nationaal gedragen en toegankelijk te zijn.
 
KWF verwacht dat wanneer de (financiële) steun is afgelopen, het infrastructurele initiatief zelf kan voorzien in de continuïteit en implementatie. We zien onze financierende rol derhalve als tijdelijk en niet gericht op de lange termijn. 

Voorbeelden

In 2017 zijn we gestart met het financieren van infrastructurele initiatieven. Dat heeft geleid tot financiering van diverse projecten (zie hier voor de volledige lijsten met projecten in 2017 en 2018) op verschillende gebieden, waaronder data infrastructuur, biobanken en cohorten.
 

Infrastructurele initiatieven 2019

In 2019 verlegt KWF de focus naar infrastructurele initiatieven op andere thema’s:
  • Drug discovery: initiatieven die gebruikmaken van genomics om nieuwe biologische routen te vinden, of valideren, die leiden tot aangrijpingspunten voor nieuwe medicijnen. Om het nationale karakter van een dergelijk initiatief te garanderen, verwachten we dat een project team minstens 3 verschillende instituten vertegenwoordigt.
  • Data infrastructuur voor analyse en koppeling van bestaande cohorten onder een gemeenschappelijke ‘paraplu’. We verwachten van een dergelijk initiatief dat het gebruik maakt van goed beheerde data volgens het FAIR-principe: Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar).
 
 

Tijdpad eerstvolgende ronde (Call 2019-II)

Vooraanmelding  ​
Opening vooraanmelding ​4 februari 2019
Sluiting vooraanmelding​ 6 maart 2019 (12.00 uur)
​Uitnodiging tot volledige aanvraag ​z.s.m. na 6 maart 2019
Volledige aanvraag ​ 
Opening volledige aanvraag ​ 22 april 2019
​Sluiting volledige aanvraag ​5 juni 2019 (12.00 uur)
 

Select the Component and add.
Close

Indienen

De komende indieningsronde opent op 4 februari 2019 (zie tekst voor volledige tijdpad).

U kunt uw voorstel indienen via het KWF Grant Management System (KWF GMS).
KWF GMS

Guidelines

De Guidelines, waaronder de richtlijnen voor de nieuwe ronde Infrastructurele initiatieven, zijn te vinden in de Downloadsectie. 
Naar de downloads