Infrastructurele initiatieven

KWF.nl > Onderzoek > KWF Programma Onderzoek en Implementatie > Infrastructurele initiatieven
Voorbeeld van een biobank

Doel

Let op: in Call 2017-II is het niet mogelijk om een projectvoorstel in te dienen voor deze financieringsvorm. Ingevulde projectvoorstellen worden niet in behandeling genomen! In 2018 kunnen er weer projectvoorstellen worden ingediend. De exacte data voor de vooraanmelding en volledige aanvraag volgen. 

Het doel van de pilot Infrastructurele Initiatieven is impuls geven aan bestaande of nieuwe infrastructurele initiatieven die oncologisch onderzoek ondersteunen en een snellere vertaling naar concrete toepassingen voor patiënt en publiek mogelijk maken.

Omschrijving

Onder infrastructurele initiatieven verstaat KWF faciliteiten, cohorten en partnerships die ondersteuning bieden aan het oncologisch onderzoek in Nederland.

 • Faciliteiten: o.a. biobanken, registers en data repository's
 • Cohorten: groepen mensen die gedurende een bepaalde periode gemonitord worden in het kader van onderzoek.
 • Partnerships: officiële samenwerkingsverbanden wier activiteiten en (verwachte) resultaten geconcretiseerd kunnen worden in termen van hun bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie in de Guidelines.
 

Voorwaarden en criteria

 • Er moet nationaal draagvlak voor het initiatief zijn.
 • De richtlijn voor de looptijd van het project bedraagt 1-5 jaar. De financiële ondersteuning van KWF is tijdelijk van aard.
 • Het voorstel bevat een schatting van het budget voor implementatie van het volledige plan.
 • De projectleider hoeft niet gepromoveerd te zijn.
 • Er zijn geen specifieke eisen met betrekking tot het wetenschappelijk personeel.
 • Site visits mogen worden opgenomen in het budget.
 • Indien het initiatief ook andere terreinen dan de oncologie beslaat, draagt KWF Kankerbestrijding uitsluitend de kosten voor het oncologische gedeelte.
 • Iedere Nederlandse organisatie kan fungeren als hoofdinstituut, met uitzondering van organisaties met een winstoogmerk ('for profit').
 • Het plan moet uit de volgende 3 onderdelen bestaan: initiatie, consolidatie en volledige zelfstandigheid.

Meer informatie in de Guidelines.
 

Aanvraag- en beoordelingsprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit een vooraanmelding en een volledige aanvraag. In 2018 kunnen er weer projectvoorstellen op dit gebied ingediend worden. De exacte data voor de vooraanmelding en volledige aanvraag volgen.

Select the Component and add.
Close

Procedure

KWF en de KWF Adviesraad beoordelen de vooraanmeldingen op kwaliteit, haalbaarheid en relevantie.

In 2018 kunnen er weer projectvoorstellen op dit gebied ingediend worden. De exacte data voor de vooraanmelding en volledige aanvraag volgen.