Infrastructurele initiatieven

KWF.nl > Onderzoek > KWF Programma Onderzoek en Implementatie > Infrastructurele initiatieven
Voorbeeld van een biobank

 

Ondersteunende voorzieningen

Infrastructurele initiatieven zijn middelen of diensten die het oncologisch wetenschappelijk onderzoek ondersteunen of mogelijk maken.
 

Doel

Met deze financieringsvorm geeft KWF een impuls aan bestaande of nieuwe infrastructurele initiatieven met als doel dat deze vaker of sneller tot resultaten of toepassingen voor (toekomstige) patiënten leiden.
 

Kenmerken

De infrastructurele initiatieven moeten nationaal toegankelijk zijn en draagvlak hebben. KWF verwacht dat de initiatieven - na de initiële impuls - op een zelfvoorzienende manier voortgezet en geïmplementeerd kunnen worden.
 
Onder infrastructure initiatieven wordt verstaan: 
  • Faciliteiten en platforms
    Biobanken, populatie/cohortstudies, omics- of beeldvormingsfaciliteiten of platforms voor o.a. vroegdiagnostiek, klinische studies, systeembiologie of modelorganismen.
  • Data infrastructuren
    Databanken (repositories, archieven, catalogi, portals, etc.) die het verzamelen en opslaan van goed beheerde en FAIRe (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable) data op pro-actieve wijze bevorderen.
  • E-infrastructuren
    Integratie van bestaande evidence-based e-Health-tools met FAIRe (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable) onderzoeks-, zorg- en patiëntgegenereerde data tot één overkoepelend initiatief.
 

Tijdpad

Vooraanmelding  ​
Opening vooraanmelding ​5 maart 2018
Sluiting vooraanmelding​ 3 april 2018 (12.00 uur)
​Uitnodiging tot volledige aanvraag ​23-27 april 2018
Volledige aanvraag ​ 
Opening volledige aanvraag ​ 27 april 2018
​Sluiting volledige aanvraag ​6 juni 2018 (12.00 uur)
 
 

  

Pilot Call 2017-1

Aantal ingediende vooraanmeldingen 40
Aantal vooraanmeldingen uitgenodigd voor volledig projectvoorstel 12
Aantal gehonoreerde projectvoorstellen 7

 

De projectvoorstellen zijn beoordeeld door een multidisciplinair beoordelingscomité, samengesteld door leden van de KWF Adviesraad en externe (inter)nationale experts. 

Gehonoreerde projecten

• Facilitating power: collecting and managing international data on (rare) colorectal cancer predisposition syndromes
PI: M. Nielsen, LUMC 
Toegekend:  45.560 

 
• GENONCO: GENomics portal for precision medicine research in ONCOlogy
 PI E. Cuppen, HMF
Toegekend:  1.600. 778 

 
• CustoMICE: a facility for production and distribution of engineered mouse models for  cancer research
PI: J. Jonkers, NKI
Toegekend:  866.548   

 
• ProTRAIT: Proton therapy research infrastructure
PI: J. Langendijk, UMCG
Toegekend: 1.545.098  

 
• The BETER-REFLECT biobank: A REsource For studies on Late Effects of Cancer Treatment
PI: F. van Leeuwen, NKI
Toegekend: 938.338 

 
• The development of a Dutch Hepatocellular Carcinoma Group (DHCG) national scientific database and biobanking
PI: M Coenraad, LUMC
Toegekend:  440.251 

 
• Netherlands Facility for Cancer-Immune Analysis (N-CIA)
PI: T. Schumacher, NKI
Toegekend: 3.648.008 
 
Meer informatie over deze onderzoeken (Engelstalig) op deze pagina.
 

Infrastructure initiatieven gehonoreerd in 2017

• TraIT in transition to Health-RI  (persbericht)
• DORP:  Dutch Oncology Research Platform  (zie persbericht)

Select the Component and add.
Close

Indienen

De komende indieningsronde opent op 5 maart 2018 (zie tekst voor volledig tijdpad).

U kunt uw voorstel indienen via het KWF Grant Management System (KWF GMS).
KWF GMS