Infrastructurele initiatieven

KWF.nl > Onderzoek > KWF Programma Onderzoek en Implementatie > Infrastructurele initiatieven
Voorbeeld van een biobank

Ondersteunende voorzieningen binnen het kankeronderzoek

Deze financieringsvorm is beschikbaar in Call 2018-II:

5 maart​ 2018: opening call voor vooraanmeldingen
3 april 2018 (12.00 uur): sluiting call voor vooraanmeldingen
3-27 april 2018: beoordelingsprocedure vooraanmeldingen. Uitnodiging tot indienen volledige aanvragen.

27 april 2018: opening call voor volledige aanvragen
6 juni 2018 (12.00 uur): sluiting call voor volledige aanvragen
Eind december 2018: toekenningsbesluit


Met de financieringsvorm Infrastructurele initiatieven wordt een impuls gegeven aan bestaande of nieuwe infrastructurele initiatieven die ondersteunend zijn aan oncologisch wetenschappelijk onderzoek. KWF gaat ervan uit dat het infrastructurele initiatief zich richt op duurzame inbedding. Daarom moet het plan uit de volgende drie onderdelen bestaan: initiatie, consolidatie en volledige zelfstandigheid.
De aanvraagprocedure bestaat uit een vooraanmelding en een volledige aanvraag. In 2018 kunnen er weer projectvoorstellen op dit gebied ingediend worden. De exacte data voor de vooraanmelding en volledige aanvraag volgen.


De impuls van KWF is bedoeld als aanjaagfunctie en is van tijdelijke aard. Onder infrastructurele initiatieven verstaat KWF o.a. faciliteiten, cohorten en partnerships die ondersteuning bieden aan het oncologisch onderzoek in Nederland:

  • Faciliteiten: o.a. biobanken, registers en data repository's.
  • Cohorten: groepen mensen die gedurende een bepaalde periode gemonitord worden in het kader van onderzoek.
  • Partnerships: officiële samenwerkingsverbanden wier activiteiten en (verwachte) resultaten geconcretiseerd kunnen worden in termen van hun bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. 

Specifieke voorwaarden:

  • Er moet nationaal draagvlak voor het initiatief zijn.
  • De richtlijn voor de looptijd van het project bedraagt 1-5 jaar. Een looptijd van langer dan 5 jaar moet goed onderbouwd zijn.
  • Site visits mogen worden opgenomen in het budget.
  • Indien het initiatief ook andere terreinen dan de oncologie beslaat, draagt KWF Kankerbestrijding uitsluitend de kosten voor het oncologische gedeelte.
  • Iedere Nederlandse organisatie kan fungeren als hoofdinstituut, met uitzondering van organisaties met een winstoogmerk ('for profit').
  • Een for-profit organisatie mag betrokken zijn als deelnemende organisatie. Indien een for-profit organisatie deelneemt aan het infrastructurele initiatief dan is een consortium agreement na toekenning – door alle partijen ondertekend en goedgekeurd door KWF - vereist voor de start van het project.
  • Alle activiteiten voorafgaand aan het indienen van de vooraanmelding, of gedurende de beoordeling van de vooraanmelding en de volledige aanvraag, komen niet in aanmerking voor financiering.
 

Fact Sheet Pilot Call

Aantal ingediende vooraanmeldingen 40
Aantal vooraanmeldingen uitgenodigd voor volledig projectvoorstel 12
Aantal gehonoreerde projectvoorstellen 7

 

De projectvoorstellen zijn beoordeeld door een multidisciplinair beoordelingscomité, samengesteld door leden van de KWF Adviesraad en externe (inter)nationale experts.

 

 

Gehonoreerde projecten Pilot call 2017-1

• Facilitating power: collecting and managing international data on (rare) colorectal cancer predisposition syndromes
PI: M. Nielsen, LUMC 
Toegekend:  45.560 

 
• GENONCO: GENomics portal for precision medicine research in ONCOlogy
 PI E. Cuppen, HMF
Toegekend:  1.600. 778 

 
• CustoMICE: a facility for production and distribution of engineered mouse models for  cancer research
PI: J. Jonkers, NKI
Toegekend:  866.548   

 
• ProTRAIT: Proton therapy research infrastructure
PI: J. Langendijk, UMCG
Toegekend: 1.545.098  

 
• The BETER-REFLECT biobank: A REsource For studies on Late Effects of Cancer Treatment
PI: F. van Leeuwen, NKI
Toegekend: 938.338 

 
• The development of a Dutch Hepatocellular Carcinoma Group (DHCG) national scientific database and biobanking
PI: M Coenraad, LUMC
Toegekend:  440.251 

 
• Netherlands Facility for Cancer-Immune Analysis (N-CIA)
PI: T. Schumacher, NKI
Toegekend: 3.648.008 
 
Meer informatie over deze onderzoeken (Engelstalig) op deze pagina.
 

Infrastructure initiatieven gehonoreerd in 2017

• TraIT in transition to Health-RI  (persbericht)
• DORP:  Dutch Oncology Research Platform 

Select the Component and add.
Close

Guidelines

​Alle benodigde informatie over Infrastructurele Initiatieven is te vinden in de Guidelines (beschikbaar in januari 2018).

Procedure

KWF en de KWF Adviesraad beoordelen de vooraanmeldingen op kwaliteit, haalbaarheid en relevantie.

In Call 2018-II kunnen weer projectvoorstellen worden ingediend. Zie tekst voor exacte data.