Financieringsvormen

KWF.nl > Onderzoek > KWF Programma Onderzoek en Implementatie > Financieringsvormen
KWF-onderzoeker Geralt

Een nieuwe, flexibele financieringsstructuur

KWF werkt met richtbedragen: dat betekent dat we geen maximum meer hanteren voor het aan te vragen budget op een project. Voor elke stap die een nieuwe vinding/ontwikkeling moet doorlopen in het ontwikkelingstraject geldt dat de onderzoeker dátgene kan aanvragen dat hij/zij nodig heeft. KWF heeft bovendien continueringsopties bij veelbelovende resultaten en discontinueringsopties bij veranderd perspectief.
 

De financieringsstructuur is opgebouwd uit financieringsvormen die in een passende onderzoeksfase ingediend kunnen worden. De financieringsvoorwaarden en randvoorwaarden zijn afhankelijk van zowel de onderzoeksfase waarin het project voorstel zich bevindt als de financieringsvorm.


De volgende financieringsvormen zijn vanaf 27 juni 2016 beschikbaar:

Onderzoeksprojecten
​De financieringsvorm voor onderzoeksprojecten met een beperkte omvang qua duur en onderzoeksgroepen.

Young Investigator Grant
​De financieringsvorm voor jonge, getalenteerde onderzoekers.

Unieke hoogrisicoprojecten
​Deze financieringsvorm biedt de mogelijkheid om voorwerk uit te voeren om te kijken of een idee daadwerkelijk kansen in zich heeft.

Consortia
De financieringsvorm voor grotere samenwerkingsverbanden en samenwerkingsprojecten met bedrijven.

 

De volgende financieringsvormen zijn vanaf 14 november 2016 beschikbaar: 

Infrastructurele initiatieven
De financieringsvorm voor bestaande of nieuwe unieke infrastructurele initiatieven die ondersteunend zijn aan oncologisch wetenschappelijk onderzoek  

De financieringsvorm voor realisatie van de implementatie van concrete toepassingen binnen de oncologie met aantoonbare meerwaarde ten opzichte van de huidige praktijk, op nationaal niveau. 

Select the Component and add.
Close