Exploratietraject

KWF.nl > Onderzoek > KWF Programma Onderzoek en Implementatie > Exploratietraject

KWF blijft investeren in de exploratie van nieuwe kennis en kunde. Fundamenteel en vroeg-translationeel onderzoek is en blijft de basis voor innovatie. Binnen het exploratietraject wordt de ruimte geboden voor serendipiteit. De projectleider is leidend in de onderwerpen en het onderzoeksteam krijgt de wetenschappelijke vrijheid om unieke ideeën verder uit te werken.
 

Het exploratietraject kent 2 onderzoeksfasen:

  • Basic Research – fundamenteel onderzoek
  • Credentialing – vroeg-translationeel onderzoek

Fundamenteel en vroeg-translationeel onderzoek richt zich primair op het ontwikkelen of verdiepen van wetenschappelijke kennis op het gebied van de oncologie. De grens met de translationele onderzoeksfase ligt bij het moment wanneer een aangrijpingspunt voor (klinische) toepassing is ontdekt en verdere uitwerking behoeft.

Het doel van onderzoek in deze onderzoeksfasen is om basale inzichten te krijgen in het ontstaan en de progressie van kanker, de (psychosociale) effecten van kanker en relevante technologische ontwikkelingen. Maar ook het zoeken naar aanknopingspunten voor, en identificeren van factoren die invloed hebben op (verbetering van) preventie, diagnostiek, behandeling en kwaliteit van leven vallen binnen deze onderzoeksfase. Voorbeelden hiervan zijn biomarker of drug discovery, en target identification.
 
 

Samenwerking tussen KWF en onderzoekers in het exploratietroject

  • Projectvoorstel bevat een projectplanning met concrete milestones.
  • Monitoring verloopt o.a. op basis van een inhoudelijke tussentijdse evaluatie en een eindrapportage van de onderzoekers.
  • Daarnaast is KWF tijdens de looptijd van het project geïnteresseerd in de voortgang en resultaten en onderhoudt daarom regelmatig contact om te informeren over de progressie.

Select the Component and add.
Close

Financieren

Voor elke onderzoeksfase is er een passende financieringsvorm, met zijn eigen financierings- en randvoorwaarden.
De financieringsvormen

Trajecten

KWF vraagt onderzoekers na te denken over de doorontwikkeling en toepassing van hun onderzoek. Dit noemen we een ontwikkelingstraject.
Wat zijn trajecten?