Uitzaaiingen voorkomen bij slokdarmkanker

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Publicatiedatum 27 maart 2019

Reguliere behandeling bij slokdarmkanker faalt nog te vaak. Dit kan onder andere door vormverandering van kankercellen komen. Hoe zit dat?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen hoe een intensieve behandeling van slokdarmkanker leidt tot een ongewenste situatie waarin kankercellen effectiever uitzaaien.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de reguliere behandeling van slokdarmkanker nog te vaak faalt. Bovendien kan deze intensieve behandeling (chemotherapie, bestraling en een operatie) tot vervelende bijwerkingen en complicaties leiden.

De therapie kan onder andere falen omdat de kankercellen van vorm veranderen (van rond naar uitgerekt) waardoor ze makkelijker kunnen uitzaaien. Bovendien blijven deze uitgezaaide en uitgerekte kankercellen ongevoelig voor de behandeling. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een intensievere behandeling weliswaar een groter deel van de kankercellen doodt, maar de cellen die overleven zijn meer geneigd om uit te zaaien. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of voorspeld kan worden bij welke slokdarmkankerpatiënten een intensieve behandeling leidt tot vormveranderingen van kankercellen. Deze patiënten zouden mogelijk meer baat hebben bij een minder intensieve behandeling. Bovendien zou moeten blijken of de ongewenste vormverandering voorkomen kan worden.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers in het laboratorium kankercellen van slokdarmkankerpatiënten bestuderen met behulp van speciale cellijnen en modellen. Deze cellen zullen ze aan verschillende behandelingen blootstellen. Vervolgens documenteren ze welke kankercellen wel van vorm veranderen en welke niet. Door onder andere naar genen te kijken hopen ze het verschil te kunnen verklaren. Bovendien hopen ze signalen (markers) te identificeren die aangeven welke genen een verhoogd risico op een vormverandering van de kankercel geven.