Minder levensbedreigende complicaties na alvleesklierkankeroperatie

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 28 maart 2019

Bij alvleesklierkanker kan een ingrijpende operatie noodzakelijk zijn. Maar bij die operatie kunnen verteringssappen in de buikholte belanden en daar organen aantasten. Dit is levensbedreigend. Een betere richtlijn moet dit risico verlagen.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers landelijk een richtlijn invoeren om deze complicatie van de alvleesklierkankeroperatie vroeg op te sporen en zo een levensbedreigende situatie te voorkomen. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de behandeling van alvleesklierkanker kan bestaan uit het verwijderen van de alvleesklier of een deel daarvan. Een van de meest gevreesde complicaties van zo’n operatie is dat de alvleesklier niet goed geneest waardoor verteringssappen in de buikholte terecht komen. Zo’n lek heet een fistel. In de buikholte tasten de verteringssappen andere organen aan. Dat is een levensbedreigende situatie. Het risico op overlijden door een alvleesklierfistel is dan ook aanzienlijk (20%).

Op dit moment werken ziekenhuizen op een verschillende manier als het gaat om opsporing en behandeling van een fistel bij een alvleesklierkankeroperatie. Bovendien verschilt het sterfterisico per ziekenhuis. Daarom is een duidelijkere richtlijn nodig. Daarin moet vroege opsporing van een alvleesklierfistel centraal staan. Zo kan deze levensbedreigende situatie mogelijk voorkomen worden.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of een duidelijk beslismodel (algoritme) ontwikkeld kan worden, waardoor vroege opsporing van een alvleesklierfistel na een operatie mogelijk wordt. Als dit lukt dan zal het sterfterisico vermoedelijk afnemen en minder tussen ziekenhuizen verschillen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers hun beslismodel in een aantal ziekenhuizen toetsen. Het model bestaat uit dagelijks lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Worden daarbij afwijkingen gevonden, dan volgt een CT-scan.

Op een CT-scan kan lekkage van verteringssappen uit de alvleesklier gezien worden. Is een operatie nodig, dan gaat de voorkeur uit naar het aanleggen van een drain (buisje) die de verteringssappen veilig uit het lichaam vervoerd.

De onderzoekers zullen dit beslismodel in de ziekenhuizen introduceren. De situatie voor de introductie dient als controle. Dat betekent dat het sterftecijfer voor en na de introductie van het model vergeleken wordt.