Kanker-op-chip om slagingskans van een behandeling te voorspellen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 13 februari 2019

Veel antikankerbehandelingen zijn beschikbaar, maar wie heeft nou het meest baat bij welke behandeling? Mogelijk kan een nieuwe technologie hier antwoord op geven.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een nieuwe technologie, kanker-op-chip, ontwikkelen waarbij kleine stukjes tumorweefsel worden gekweekt. Met behulp van deze weefselkweken kan worden getest welke behandeling een reële kans van slagen heeft.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat het vooraf moeilijk te voorspellen is wat de slagingskans van een bepaalde antikankerbehandeling bij een patiënt zal zijn. Helemaal nu steeds meer behandelingen op de markt komen.

Om te kunnen voorspellen of een tumor op een bepaalde antikankerbehandeling zal reageren, moeten specifieke tumoreigenschappen bekend zijn, zoals genetische kenmerken. Met behulp van tumorweefsel kan de gevoeligheid voor een bepaalde behandeling worden onderzocht. Hiervoor heb je tumorweefsel per patiënt nodig.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of een ‘kanker-op-chip’-apparaat haalbaar en bruikbaar is om te voorspellen welke therapie bij een patiënt reële kans van slagen heeft.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers eerst de ‘chip’ ontwikkelen. Dit is een klein apparaat met microkanalen waar kweekvloeistof door kan worden gepompt. In het apparaatje kan een beetje borsttumorweefsel worden geplaatst. Het kweekvloeistof moet zorgen dat dit weefsel in leven blijft en gaat groeien.

Via de microkanalen kunnen bijvoorbeeld ook chemotherapieën worden toegevoegd om de gevoeligheid van het tumorweefsel voor de therapie te testen. De uitkomsten zullen worden vergeleken met die van proefdieren met dezelfde tumor. Pas als dat succesvol is, kan onderzoek met patiënten worden uitgevoerd.