Immunotherapie bij acute lymfatische leukemie

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 18 februari 2019

De overlevingskansen van acute lymfatische leukemie zijn weliswaar relatief gunstig, maar de noodzakelijke behandeling veroorzaakt vaak allerlei korte- en langetermijnproblemen. Biedt aanvullende immunotherapie uitkomst?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen of toevoeging van immunotherapie aan de standaardbehandeling van acute lymfatische leukemie de overlevingskansen en kwaliteit van leven verbetert.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de gangbare behandeling van patiënten met acute lymfatische leukemie (ALL) weliswaar behoorlijk effectief is, maar tegen een hoge prijs. Want de behandeling kan jaren later nog voor gezondheidsproblemen zorgen. Daarom zijn ‘mildere’ therapieën hard nodig.

Het medicijn blinatumomab zou wel eens heel interessant kunnen zijn. Dit is een vorm van immunotherapie. Het afweersysteem kan kankercellen herkennen en opruimen maar hier heeft het hulp bij nodig. Immunotherapie biedt die hulp.

De onderzoekers van dit project willen weten of toevoeging van blinatumomab aan de standaardbehandeling van patiënten met ALL zinvol is. Het gaat hierbij om patiënten die met hun eerste behandeling starten nadat de diagnose gesteld is.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of het toevoegen van blinatumomab aan de standaardbehandeling (normaliter chemotherapie en eventueel stamceltransplantatie) de kans verhoogt dat de kanker verdwijnt en niet meer terugkomt. Want als de kanker eenmaal terug is dan zijn de behandeluitkomsten een stuk slechter.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers bij 80 volwassen patiënten met een nog onbehandelde acute lymfatische leukemie het medicijn blinatumomab toevoegen aan de standaardbehandeling. Deze behandeling zal in meerdere ziekenhuizen in Nederland en België plaatsvinden.