Hoe zaait darmkanker uit?

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

​Kankercellen verbeteren hun eigen omstandigheden ten koste van de gezonde lichaamscellen. Dit heet celcompetitie. Meer kennis over deze vorm van competitie kan mogelijk de behandeling van dikkedarmkankerpatiënten met uitzaaiingen verbeteren.

Gepubliceerd op 3 mei 2019

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers: 

1. de mechanismen (op celniveau) die een rol spelen in celcompetitie tussen dikkedarmkanker en leverweefsel ontrafelen.

2. weten hoe deze celcompetitie wordt gestimuleerd of afgeremd?

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat uitzaaiingen bij dikkedarmkanker de mogelijkheid van een operatie kunnen verhinderen, terwijl alleen die kans op genezing biedt. Welke effectieve behandeling kun je dan nog bieden als operatie geen optie meer is?

Hiervoor moeten effectieve behandelingen ontwikkeld worden en daarvoor is kennis nodig over het mechanisme achter tumorgroei en uitzaaiingen. Vooral over celcompetitie. Dit is een proces waarbij kankercellen hun eigen omstandigheden verbeteren ten koste van de gezonde lichaamscellen.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of meer kennis over celcompetitie zal leiden tot de ontdekking van nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling. Dat zou op termijn de vooruitzichten van patiënten met dikkedarmkanker en uitzaaiingen kunnen verbeteren.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zal de onderzoeker diverse laboratoriumtechnieken gebruiken om celcompetitie nader te bestuderen. Het onderzoek bestaat uit 2 fasen:

1. Nabootsen van celcompetitie om het achterliggende mechanisme op te helderen. Onder andere m.b.v. organoïden (een soort ‘mini-orgaantjes’) en speciale muismodellen.

2. Relevante celcompetitieremmende en-stimulerende signalen identificeren. Zodra deze signalen geïdentificeerd zijn, kunnen ze in muizen getest worden.