Hoe levertumoren een gunstige omgeving scheppen

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 13 februari 2019

Levertumoren slagen er vaak in om afweercellen voor hun karretje te spannen, zodat de kwaadaardige cellen veilig verder kunnen groeien. Dit proces wordt nog niet goed begrepen. Dit project kan daar iets aan veranderen.

Doel van dit onderzoek

Het doel van deze studie is om uit te zoeken hoe levertumoren een gunstig milieu voor zichzelf creëren en of dat proces kan worden verhinderd.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Voor steeds meer vormen van kanker komt immunotherapie beschikbaar. Daarbij wordt het afweersysteem van de patiënt gestimuleerd om kankercellen te vernietigen.

Voor levertumoren is het extra moeilijk om immunotherapie in te zetten. Dat komt omdat leverkanker vaak ontstaat vanuit een ontsteking, waarbij het afweersysteem sowieso is verstoord. Daarnaast slagen levertumoren er vaak in om afweercellen zó te ‘hersenspoelen’ dat ze vóór de tumor gaan werken in plaats van er tegen. Een voorbeeld hiervan zijn tumor-geassocieerde macrofagen. Macrofagen vormen vaak de eerste linie in de afweer tegen ongewenste indringers. Maar bij levertumoren zijn grote hoeveelheden macrofagen overactief en werken ze samen met de omgeving van de tumor om een gunstig milieu voor de tumor te creëren. Hoe dit allemaal precies werkt, is nog niet duidelijk. Maar dat willen de onderzoekers in dit project onderzoeken.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De onderzoekers onderzoeken de genetische samenstelling van levertumorcellen. Ze verwachten daarbij bepaalde DNA-fouten (mutaties) te vinden die ervoor zorgen dat de tumor in staat is om zijn omgeving (waaronder macrofagen) voor zijn karretje te spannen.

Ze hopen erachter te komen welke signalerende moleculen vervolgens door de tumor worden uitgescheiden, en of het afremmen daarvan ervoor zorgt dat de tumor niet meer kan overleven.

Wat levert dit onderzoek op?

Dit project moet leiden tot meer kennis over hoe levertumorcellen een voor zichzelf gunstig milieu scheppen in de lever. Wanneer duidelijk wordt hoe ze dat doen, en via welke moleculen, kunnen de onderzoekers die kennis gebruiken om dit proces af te remmen. Dat kan op den duur een nieuwe behandeling voor levertumoren opleveren.