Eiwitremming als kankerbehandeling?

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 22 februari 2019

Er is nog altijd meer kennis nodig over hoe kankercellen precies delen en hoe een tumor groeit en uitzaait. Wat is bijvoorbeeld de rol van bepaalde eiwitten?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers de aanmaak, afbraak en verandering van bepaalde eiwitten bestuderen. Vooral wat de rol van signaalstoffen hierbij is.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat nog altijd meer kennis nodig is over hoe kankercellen precies delen en hoe een tumor groeit en uitzaait.

Voor celdeling van kankercellen zijn in elk geval eiwitten nodig, want dat zijn de belangrijkste bouwstoffen van het lichaam. Bij de aanmaak, afbraak en veranderingen van eiwitten spelen allerlei signaalstoffen een belangrijke rol.

Theoretisch kan zo’n signaalstof met behulp van een medicijn (remmer) geremd worden. Dat veroorzaakt een tekort van een bepaald eiwit, waardoor cellen niet meer kunnen delen. Omdat kanker vaak hard groeit, heeft die meer eiwitten nodig dan gewone lichaamscellen. Daarom leidt een eiwittekort normaliter eerder tot problemen voor de kankercel dan voor de gezonde lichaamscellen.

De onderzoekers van dit project zijn vooral geïnteresseerd in een signaalstof uit de ubiquitine-familie, en wel uit de SUMO-clan. Hiervan is gebleken dat geen andere ‘familieleden’ uit de ubiquitine-familie de taken van de SUMO-clan kunnen overnemen. Rem je deze ‘clan’ met medicijnen, dan komen de kankercellen waarschijnlijk in de problemen.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken wat de exacte rol van de signaalstoffen uit SUMO-clan is bij de verwerking van belangrijke eiwitten. En of, deze stofjes een aangrijpingspunt kunnen zijn voor nieuw te ontwikkelen medicijnen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers allereerst een aantal medicijnen (remmers) van de signaalstoffen uit de SUMO-clan ontwikkelen.

Vervolgens zullen ze die in het laboratorium testen op verschillende kankercellen, waaronder wekedelenkanker. Voor die vorm van kanker zijn al aanwijzingen dat dergelijke remmers effectief zouden kunnen zijn. Tot slot zullen ze de SUMO-clan in detail bestuderen, evenals het exacte werkingsmechanisme van succesvolle remmers.