De rol van het PEAK1-eiwit bij darmkanker

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 10 april 2020

Dikkedarmtumoren kunnen lange tijd in een relatief onschuldig voorstadium bestaan, waarna ze oncontroleerbaar uitgroeien, door hun barrières heen breken (de darmwand) en uitzaaien. Wat gaat er mis in dat proces?

Doel van het onderzoek

Onderzoeken wat de rol van het PEAK1-eiwit is in het proces van voorstadium naar agressief groeiende darmkanker.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dikke darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Als de ziekte tijdig aan het licht komt, is vaak nog een genezende behandeling mogelijk. Wanneer de ziekte is uitgezaaid, neemt de overlevingskans echter flink af.

Dit onderzoek zoomt in op het proces dat optreedt wanneer een voorstadium van darmkanker (een adenoom) invasief begint te groeien. Dat proces maakt namelijk dat het adenoom uitgroeit tot een carcinoom, door de darmwand breekt en uit kan zaaien naar andere organen.

De onderzoekers richten zich op wat er op moleculair niveau in cellen gebeurt waardoor de ziekte kwaadaardiger wordt. Speciale aandacht is daarbij voor het PEAK1-eiwit: een eiwit dat is betrokken bij celgroei en de mobiliteit (beweeglijkheid) van de cel.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

In eerder voorwerk hebben de onderzoekers gezien dat er verschillen zijn in de werking van PEAK1 bij de voorlopers van darmkanker, en bij de agressieve, uitzaaiende vormen. Ergens in dat proces verandert er dus iets rondom PEAK1, maar wat? Die vragen staan centraal in dit laboratoriumonderzoek. De onderzoekers willen:

  • ontrafelen waar PEAK1 invloed op heeft, dat kunnen ze onderzoeken door het eiwit uit te schakelen in darmkankercellen en te bekijken wat er gebeurt.
  • onderzoeken wat PEAK1 precies doet in het proces van voorstadium naar agressieve vorm van darmkanker.

In organoids (gekweekte 3D-minitumoren van patiënten) kunnen de onderzoekers deze processen goed uitzoeken.

Wat levert dit onderzoek op?

Dit project zal antwoord geven op de vraag of PEAK1 een rol speelt bij de progressie van darmkanker. Deze inzichten kunnen in de toekomst bijdragen aan nieuwe mogelijkheden om agressieve uitgroei van darmkanker te voorkomen, of beter te behandelen.