Afweercellen programmeren om leukemie te bestrijden

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 30 april 2019

​Als zelfs een bloedstamceltransplantatie niet meer werkt bij leukemie, is er vaak niets meer te doen voor jonge patiëntjes. Immunotherapie kan daar misschien verandering in brengen.
 

Doel van dit onderzoek

Een methode ontwikkelen om afweercellen zó te programmeren, dat ze leukemiecellen herkennen en bestrijden.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Wanneer acute myeloïde leukemie bij kinderen terugkomt, of ongevoelig is voor chemotherapie, kunnen zij een bloedstamceltransplantatie krijgen. Ze krijgen dan bloedvormende stamcellen van een donor. Ondanks deze zware behandeling keert bij 40% van de patiënten de leukemie helaas toch weer terug, met de dood tot gevolg.

Daarom is het belangrijk om nieuwe manieren te vinden om de kankercellen dan toch weer goed aan te kunnen vallen. Een voorbeeld daarvan is immuuntherapie, waarbij het afweersysteem van de patiënt wordt gestimuleerd om kankercellen aan te vallen. Voor steeds meer vormen van kanker wordt deze nieuwe behandeling realiteit. In dit project gaan de onderzoekers de mogelijkheden voor leukemie onderzoeken.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Het is tegenwoordig mogelijk om een bepaald type afweercel, T-cellen, in grote getale te kweken uit navelstrengbloed. Deze T-cellen moeten wel zó geprogrammeerd zijn, dat ze leukemiecellen herkennen en aanvallen. Met dat programmeren gaan de onderzoekers in dit project aan de slag. Daarmee willen ze meerdere vliegen in één klap slaan:

  •  T-cellen ontwikkelen die leukemiecellen vernietigen
  • … maar die gezonde cellen met rust laten
  • De T-cellen zó ontwikkelen, dat ze geschikt zijn voor meerdere patiënten (dus niet specifiek voor 1 patiënt, zoals vaak wel het geval is bij immunotherapie).

Wat levert dit onderzoek op?

Binnen deze onderzoeksgroep worden verschillende methoden ontwikkeld om het afweersysteem te bestrijden. Een voorbeeld daarvan is KWF-project 10474, van dr. Nico van Til.

De aanpak in dit project is een mogelijk succesvol alternatief voor de methode waar in het andere project aan wordt gewerkt. De onderzoekers werken daarbij samen, met als voordeel dat de benodigde expertise en faciliteiten om deze manieren succesvol te maken aanwezig zijn. Als dat lukt, kunnen kinderen met acute myeloïde leukemie in de toekomst hopelijk beter behandeld worden.