Patient en arts samen laten beslissen

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Patient en arts samen laten beslissen
Onderzoekers in beeld: dit onderzoek is mogelijk dankzij donaties

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 14 februari 2019

De patiënt en arts moeten samen beslissen welke behandeling het beste bij de patiënt past. Maar hoe pak je zo’n gesprek aan? Een goede vragenlijst kan mogelijk helpen.

Doel van dit onderzoek

Met deze studie willen de onderzoekers een hulpmiddel (een vragenlijst) ontwikkelen dat de patiënt en arts helpt om gezamenlijk te beslissen over de best passende behandeling. 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat de patiënt en arts nog te weinig gezamenlijk beslissen over de best passende behandeling. Dat komt onder andere omdat samen beslissen ingewikkeld is. Zo kan de patiënt het lastig vinden om zijn of haar voorkeur duidelijk kenbaar te maken, of weet de arts niet welke hulp de patiënt precies nodig heeft om een passende behandeling te kiezen.

Ondanks de beschikbare online hulpmiddelen om de patiënt meer bij de behandel te betrekken, weten we eigenlijk niet welke hulp of informatie een patiënt nodig heeft om tot een weloverwogen keuze te komen.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of de vragenlijst geschikt is om aan te geven welke hulp een bepaalde patiënt nodig heeft om samen met de arts te kunnen beslissen over de passende behandeling.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers meerdere gespreken voeren met verschillende groepen kankerpatiënten, hun verzorgers, niet-zieke proefpersonen en behandelaars. Hierdoor hopen de onderzoekers een goed beeld te krijgen over de hulp en informatie die bepaalde groepen kankerpatiënten nodig hebben zodat ze goed mee kunnen beslissen over hun behandeling.

De onderzoekers zullen deze kennis vervolgens omzetten naar een zinvolle vragenlijst. Patiënten en  artsen zullen deze vragenlijst dan in de praktijk testen. 

Select the Component and add.
Close

Projectgegevens

Projectcode: 11710 / 2018-01
Titel project: Wat houdt toegerust-zijn om mee te beslissen over behandeling van kanker in?
Projectleider: dr. Arwen Pieterse
Instituut: LUMC
Startdatum: 1 januari 2019
Duur project: 2 jaar
Financiering KWF: € 221.768,25