Hoe kankercellen het afweersysteem ontlopen

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Hoe kankercellen het afweersysteem ontlopen
Onderzoekers in beeld

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 14 februari 2019

Kankercellen beschikken over allerlei trucs waardoor ze het afweersysteem weten te ontlopen. Dit kan het effect van immunotherapie verminderen. Dat wil je niet. Daarom wordt in dit project één zo’n truc onderzocht.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek bestuderen de onderzoekers hoe kankercellen door middel van trucs het afweersysteem weten te ontlopen. Want hierdoor kan de tumor blijven woekeren of terugkomen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat tumorcellen trucs inzetten om het afweersysteem, dat in staat is tumorcellen te herkennen en op te ruimen, te ontlopen. Hierdoor zijn antikankerbehandelingen regelmatig minder effectief dan gehoopt.

De onderzoekers van dit project hebben een nieuwe truc op het oog. Het gaat om een belangrijk regelmechanisme dat draait om twee verschillende soorten eiwitten: galectines en cytokines. Het was al bekend dat deze twee eiwitsoorten apart van elkaar het afweersysteem kunnen beïnvloeden, maar nu blijkt dat ze zich ook aan elkaar kunnen binden. Door die binding verandert hun beïnvloeding van het afweersysteem.

Tumorcellen kunnen ook galectines en cytokines produceren. Mogelijk doen ze dit om het afweersysteem om de tuin te leiden. Meer kennis over dit mechanisme kan helpen om bestaande therapieën te verbeteren. Vooral immunotherapie, die gericht is op het versterken van het afweersysteem om zo de kanker op te sporen en op te ruimen.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of dit regelmechanisme een aangrijpingspunt is voor een nieuw te ontwikkelen antikankerbehandeling.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren, zullen de onderzoekers in het laboratorium de twee eiwitsoorten en een afweercel bestuderen.

Qua afweercel zijn de onderzoekers vooral geïnteresseerd in de T-cel (witte bloedcel) die tumorcellen kan opsporen en vernietigen. De onderzoekers gaan bijvoorbeeld kijken hoe de eiwitten zich aan elkaar binden en hoe deze binding de interactie van de eiwitten met de T-cel beïnvloedt. Bovendien willen ze weten welke galectine-cytokinecombinaties mogelijk zijn.

Select the Component and add.
Close

Projectgegevens

Projectcode 11040 – 2017/1
Titel project De rol van galectine-cytokine interacties bij het (ont)regelen van de immuunrespons
Projectleider(s) dr. Victor Thijssen
Instituut VUmc
Startdatum 1 februari 2018
Looptijd 1,5 jaar
Financiering KWF € 173.819,50