Gerichte behandeling van teruggekeerde leukemie bij kinderen

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Gerichte behandeling van teruggekeerde leukemie bij kinderen

Onderzoekssamenvatting

​Bepaalde vormen van leukemie zijn in eerste instantie goed te behandelen, maar keren al snel onbehandelbaar weer terug. 

Doel van dit onderzoek

De onderzoekers willen geneesmiddelen vinden die effectief zijn tegen teruggekeerde acute lymfatische leukemie bij kinderen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Hoewel de behandelingen voor kinderen met acute leukemie over de laatste decennia enorm zijn verbeterd, zijn er nog altijd subgroepen van patiënten waarvoor de prognose uitermate slecht is. Zuigelingen (kinderen jonger dan 1 jaar) met Acute Lymfatische Leukemie (ALL) waarbij sprake is van fouten in het MLL-gen, hebben 
momenteel 5-jaars overlevingskansen van slechts 30-40%. Vaak is de behandeling bij deze kinderen in eerste instantie succesvol, maar keert de ziekte al snel onbehandelbaar terug. Daarom is het van groot belang om nieuwe en meer effectieve medicijnen te vinden waarmee de terugkeer voorkomen of behandeld kan worden.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Deze onderzoeksgroep heeft onlangs veel onderzoek gedaan naar middelen die goed werken tegen deze specifieke vorm van ALL, met fouten in het MLL-gen. Om deze kennis snel door te kunnen vertalen naar de patiënt, testen ze in dit project of deze middelen ook werken bij muizen met deze vorm van leukemie. Daarbij kijken ze ook of er na verloop van tijd resistentie voor deze middelen optreedt, hoe dat in z’n werk gaat en of er middelen zijn die dáár succesvol tegen ingezet kunnen worden.

Wat levert dit onderzoek op?

Kennis van een vorm van kinderleukemie die momenteel erg moeilijk te behandelen is. De onderzoeksgroep is al een aantal goede, gerichte middelen op het spoor om de ziekte beter te behandelen. In dit project willen ze de noodzakelijke vervolgstappen zetten om de prognose voor deze kinderen snel te kunnen verbeteren.

Select the Component and add.
Close

Projectgegevens

Projectcode
11863 / 2018-2
Titel project
Identificatie van nieuwe behandelstrategieën voor MLL-herschikte acute lymfatische leukemie bij zuigelingen middels uitgebreide pre-klinische modellen.
Projectleider(s)
dr. Ronald Stam
Instituut
Prinses Maxima Centrum
Startdatum
1 juli 2019 
Looptijd
4 jaar
Tumorsoort
leukemie
Financiering KWF
€ 514.181
Datum
21 december 2018

Steun onderzoek

​​Met jouw hulp kunnen we zorgen voor doorbraken. Je steunt ons met elk bedrag – groot, of klein.​
Doneer