Extra chemotherapie bij baarmoederkanker

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Extra chemotherapie bij baarmoederkanker
onderzoekers

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 14 mei 2019 


Sommige baarmoederkankerpatiënten hebben een groter risico dat de kanker terugkomt. Maar bij wie is een aanvullende chemokuur zinvol?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers uitzoeken of bepaalde tumoreigenschappen kunnen voorspellen welke vrouwen met een agressieve vorm van baarmoederkanker baat hebben bij een ‘aanvullende therapie op maat’.    

Waarom is dit onderzoek nodig? 

Dit onderzoek is nodig omdat 1 op de 5 vrouwen een agressieve vorm van baarmoederkanker heeft waardoor een postoperatieve chemotherapie nodig is, terwijl de andere vrouwen die waarschijnlijk niet nodig hebben. Momenteel kan dat nog niet betrouwbaar genoeg ingeschat worden.
 
De onderzoekers verwachten dat artsen hier een betere inschatting van kunnen maken als bepaalde tumoreigenschappen (moleculaire eigenschappen) meegewogen worden.
 
Inmiddels is bekend dat baarmoederkanker 4 typen kent die moleculair van elkaar verschillen. Door het routinematig toevoegen van moleculaire tumortesten kunnen deze 4 types eenvoudig onderscheiden worden. Hierdoor kunnen artsen patiënten die baat hebben bij een aanvullende chemokuur waarschijnlijk beter identificeren.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of deze tumoreigenschappen betrouwbaar kunnen voorspellen welke patiënten het meest baat zullen hebben bij chemotherapie. Bovendien zullen de onderzoekers ook een app ontwikkelen waarmee artsen en patiënten een individueel risicoprofiel kunnen opstellen. Hiermee wordt tumoreigenschappen testen makkelijker toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers met behulp van tumorweefsel moleculaire testen verrichten. Het tumorweefsel is afkomstig van 676 patiënten met een agressieve vorm of hoger ziektestadium van baarmoederkanker. Zo kunnen zij de voorspelende waarde van de 4 moleculaire kankertypes en chemotherapiegevoeligheid bepalen.

Select the Component and add.
Close

Projectgegevens

​Projectcode: 11629 / 2018-1
Titel: Integratie van klinische en moleculaire eigenschappen voor behandeling op maat voor vrouwen met hoog-risico baarmoederkanker
Projectleider: dr. Tjalling Bosse
Instituut: LUMC 
Startdatum: 1 januari 2019
Looptijd: 4 jaar
Kankerrsoort: baarmoederkanker
Financiering KWF: € 784.849,30

Baarmoederkanker

​In 90 tot 95% van de gevallen betreft het kanker van het baarmoederslijmvlies. Bij ongeveer 5 tot 10% gaat het om kanker in het bindweefsel of spierweefsel.