Een landelijke biobank voor (non-)Hodgkinlymfomen

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Een landelijke biobank voor (non-)Hodgkinlymfomen
tekening van onderzoekers: dit onderzoek is mogelijk dankzij donaties

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 27 maart 2019

Veruit de meeste patiënten met Hodgkinlymfoom (HL) en een groot deel van de patiënten met non-Hodgkinlymfoom (NHL) kunnen tegenwoordig worden genezen met een combinatie van chemotherapie, bestraling en immunotherapie.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Het wordt echter steeds duidelijker dat deze behandeling zijn sporen nalaat op latere leeftijd: overlevenden hebben een hogere kans op nieuwe vormen van kanker, hart- en vaatziekten, schildklierproblemen, longschade, vroege menopauze, botontkalking en vermoeidheid.

Doel van dit onderzoek

In 2008 werd het BETER-consortium opgericht, waarin onderzoekers deze late effecten trachten te verminderen. In dit consortium zetelen radiotherapeuten, hematologen, epidemiologen, huisartsen en afgevaardigden van Hematon, de patiëntenorganisatie. Dit consortium heeft met eerdere financiering van Alpe d’HuZes & KWF een landelijke infrastructuur opgezet voor nazorg, waaraan al 23 ziekenhuizen meedoen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

In dit nieuwe project wil het BETER-consortium een landelijke biobank opzetten met materiaal van zoveel mogelijk overlevenden van lymfoom. De biobank zal worden gekoppeld aan de gegevens die het BETER-consortium reeds verzamelt over late effecten van behandeling. De verzameling data die dat oplevert is enorm belangrijk voor onderzoek naar:
  • erfelijke aanleg voor late effecten na behandeling
  • biomarkers om late effecten eerder te herkennen (… en dus eerder te kunnen behandelen om erger te voorkomen)

Wat levert dit onderzoek op?

Overlevenden van HL en NHL hebben vaak nog vele jaren voor de boeg. De onderzoekers van het BETER-consortium willen dat die jaren in goede gezondheid kunnen worden ingevuld. Met  ’s werelds eerste (N)HL-biobank kunnen belangrijke stappen worden gezet om dat doel te realiseren.

Select the Component and add.
Close

Projectgegevens

Projectcode: 8237
Titel project: Biobank of 5-year lymphoma survivors as a resource to examine susceptibility genes and biomarkers for late effects of cancer treatment.
Projectleider: prof. dr. Floor van Leeuwen
Instituut: Nederlands Kanker Instituut
Kankersoort: Hodgkin- en non-Hodgkinlymfoomsoort: Hodgkin- en non-Hodgkinlymfoom
Startdatum: 1 september 2018
Duur project: 4 jaar
Financiering KWF: € 938.388,60

Non-Hodgkin lymfoom

​Wil je meer weten over non-Hodgkinlymfoom? Op deze pagina vind je cijfers, meer onderzoeken en verhalen van patiënten.
Meer over Non-Hodgkin lymfoom