Controlesysteem voor preciezere protontherapie

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Controlesysteem voor preciezere protontherapie
Onderzoekers

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 12 februari 2019

Protontherapie is preciezer dan reguliere bestraling en dat heeft allerlei voordelen. Toch kunnen verschillende factoren de precisie verminderen. Die factoren horen in het bestralingsplan opgenomen te worden.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers testen of hun controlesysteem protontherapie preciezer maakt.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat protontherapie nog preciezer gegeven kan worden.

Maar eerst even iets meer over protontherapie. Volgens de natuurkunde is bestraling met protonen beter dan de huidige bestraling met fotonen. Fotonen zijn pakketjes energie die dwars door het lichaam reizen. Die energie komt dus terecht in de tumor, maar ook het weefsel vóór en achter de tumor. Protonen zijn deeltjes die het grootste deel van hun dosis precies in de tumor afgeven. Daarom kun je met protontherapie een hogere stralingsdosis geven, zonder het gezonde weefsel meer te beschadigen.

Desalniettemin, protontherapie is ook een complexe behandeling die enkele beperkingen kent. Zo kan de stralingspiek door een klein houdingverschil verschuiven. Juist bij tumoren in de borstholte is dit heel lastig, want de ribben, het hart en de longen bewegen met de ademhaling mee. Overigens beïnvloeden ook andere factoren – dan beweging – de precisie van de stralingspiek.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of het controlesysteem ervoor zorgt dat protontherapie nog preciezer wordt. Dit is belangrijk, vooral voor patiënten met kanker in de borstholte voor wie de bestaande behandelopties zeer beperkt zijn. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren gaan de onderzoekers met behulp van verschillende beeldvormende technieken (denk aan speciale CT-scans) beter berekenen waar de straling in het lichaam precies terechtkomt. In die berekening nemen zij allerlei relevante factoren mee. Met deze kennis kunnen ze dan per patiënt het bestralingsplan aanpassen als dat nodig is.

Select the Component and add.
Close

Projectgegevens

Projectcode: 11518 / 2018-1
Titel project: INCONTROL - Klinische Controle Infrastructuur voor Protonentherapie behandeling
Projectleider(s): dr. Antje Knopf
Instituut: UMC Groningen
Startdatum: 1 januari 2019
Looptijd: 4 jaar
Tumorsoort: Slokdarmkanker; longkanker
Financiering KWF: € 528.856,-

Preciezer bestralen

​Protontherapie is een nieuwe techniek waarmee nóg preciezer bestraald kan worden. Hierdoor blijft de schade aan gezond weefsel tot een minimum beperkt.
Meer over protontherapie