Behandelsucces bij lymfeklierkanker voorspellen

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Behandelsucces bij lymfeklierkanker voorspellen
onderzoekers

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 14 mei 2019

Het effect van een lymfeklierkankerbehandeling kan per patiënt verschillen. Kan het behandelsucces vooraf voorspeld worden om onnodige behandelingen en tijdverlies te voorkomen?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers de behandeluitkomst zo betrouwbaar mogelijk voorspellen met behulp van een computeranalyse (radiomics-analyse).

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat lymfeklierkanker (Diffuus-grootcellig B-cellymfoom, DLBCL) zeer agressief kan zijn, terwijl de bestaande behandelopties niet bij alle patiënten even goed werken. Bij zo’n 40% werkt de standaardbehandeling (R-CHOP) bijvoorbeeld niet. Op dit moment kunnen artsen niet goed voorspellen wie wel of niet goed op de behandeling zal reageren.

Even iets meer over voorspellen van de behandeluitkomst. Normaliter neemt de arts een monster (stukje tumorweefsel) af om te kijken welke kankercellen in de tumor zitten en op welke therapie die het beste zullen reageren. Maar een tumor bestaat vaak uit kankercellen met variaties in DNA-samenstelling. Hierdoor is het monster niet helemaal betrouwbaar, want er zullen vrijwel altijd bepaalde kankercellen in ontbreken. De voorspelling valt dan soms onterecht gunstig of ongunstig uit.

Mogelijk is een PET-scan in combinatie met een geavanceerde computeranalyse betrouwbaarder. Een PET-scan brengt het energiegebruik van organen en weefsels in beeld. Kanker gebruikt veel energie dus is hier goed op te zien. Met behulp van de computeranalyse kunnen meer tumoreigenschappen meegenomen worden in de voorspelling. Daarbij is een PET-scan minder belastend dan een biopt afnemen.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of een PET-scan met een geavanceerde computeranalyse de behandeluitkomst beter voorspelt dan een monster afnemen en die onderzoeken. Als de nieuwe methode even goed of zelfs beter is dan heeft dat veel voordelen: minder belastend, goedkoper en sneller.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers gebruikmaken van grote (internationale) databases waarin allerlei relevante onderzoeksgegevens staan. De onderzoekers zullen de volgende stappen zetten:
 

  1. Eerst onderzoeken ze of tumoreigenschappen betrouwbaar genoeg zijn om als voorspellers te gebruiken.
  2. De meest betrouwbare voorspellers voegen ze samen in een voorspellingsmodel. Meer factoren meenemen maakt de voorspelling over het algemeen nauwkeuriger.
  3. Het uiteindelijke model zullen ze testen met behulp van grote databases. Hieruit moet blijken of het model echt betrouwbaar voorspelt of een kanker waarschijnlijk wel of niet goed op de R-CHOP chemokuur gaat reageren.

Select the Component and add.
Close

Projectgegevens

​Projectcode: 11648 / 2018-1
Titel project: Radiomics : Analyse van nieuwe tumorkenmerken uit PET/CT-beelden van DLBCL-patiënten voor een effectievere therapiekeuze
Projectleider: dr. Josée Zijlstra
Instituut: Amsterdam UMC - locatie VUmc 
Startdatum: 1 januari 2019 
Looptijd: 4 jaar
Kankerrsoort: non-Hodgkinlymfoom
Financiering KWF: € 533.694,-

Non-hodgkinlymfoom

​Een non-hodgkinlymfoom is een  kwaadaardige aandoening in het lymfestelsel. Er zijn vele soorten, waaronder mantelcellymfoom, diffuus grootcellig B-cellymfoom en lymfoplasmacytair lymfoom.