Behandeling van alvleesklierkanker verbeteren

KWF.nl > Onderzoek > Onderzoeksdatabase > Behandeling van alvleesklierkanker verbeteren
Onderzoekers

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 14 mei 2019

Alvleesklierkanker is een zeer dodelijke vorm van kanker, vooral als een operatie niet meer mogelijk is. Chemotherapie alleen geeft slechts enkele maanden levensverlenging. Kan dat verbeterd worden?

Doel van dit onderzoek 

Met dit onderzoek willen de onderzoekers uitzoeken welke behandeling beter werkt voor patiënten met alvleesklierkanker.

Waarom is dit onderzoek nodig? 

Dit onderzoek is nodig omdat alvleesklierkanker een zeer dodelijke vorm van kanker is waarvoor de behandelopties beperkt zijn. Doorgroei van de tumor naar het omliggende weefsel (zoals belangrijke bloedvaten) verhindert meestal een operatie terwijl die meer levensverlenging kan opleveren dan alleen een chemotherapie.

De PELICAN-studie wil de behandeling van deze groep patiënten verbeteren. De onderzoeksvraag is: is een radiofrequente ablatie (RFA) - d.w.z. met elektroden de tumorcellen verbranden - gecombineerd met chemotherapie effectiever dan een chemotherapie alleen?

Wereldwijd is dit de enige studie die de nieuwe behandeling direct met een chemotherapie vergelijkt. De tussentijdse resultaten zijn veelbelovend, maar door onvoorziene omstandigheden gaat het werven van patiënten langzamer dan verwacht. Daarom is een internationale uitbreiding naar meer deelnemende ziekenhuizen nodig. 

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of een RFA met chemotherapie effectiever is dan een chemotherapie alleen, als het gaat om een grotere overlevingswinst en betere kwaliteit van leven, zonder dat het complicatierisico onacceptabel toeneemt. Met deze studieverlenging kan deze vraag alsnog beantwoord worden. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd? 

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers patiënten benaderen met alvleesklierkanker met doorgroei naar omliggend weefsel die na een zware chemotherapie in aanmerking komen voor een RFA (op basis van de CT-scanuitslag). Loting bepaalt of de patiënt de combinatiebehandeling of alleen de chemotherapie krijgt. Na de behandeling volgt het onderzoeksteam de patiënt nog anderhalf jaar. Uiteindelijk moeten er 228 patiënten meedoen. Voordat de verlenging werd aangevraagd deden al 71 patiënten mee.

Select the Component and add.
Close

Projectgegevens

​Projectcode: 11641 / 2018-1
Titel: Afronding van de PELICAN studie: lokale verbranding van alvleeskliertumoren zonder uitzaaiingen die niet operatief verwijderd kunnen worden
Projectleider: dr. Quintus Molenaar
Instituut: UMC Utrecht
Startdatum:  januari 2019
Looptijd: 2 jaar
Kankersoort: alvleesklierkanker
Financiering KWF: € 244.269,-