Protonentherapie 2.0

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 3 april 2019

Achtergrond

Sinds begin 2018 worden in Nederland kankerpatiënten bestraald met protonen. De tumor wordt met protonen optimaal bestraald en de stralingsdosis is in omliggend gezond weefsel minder dan bij de (reguliere) bestraling met fotonen. Dit is belangrijk, omdat bestraling van gezond weefsel regelmatig tot (ernstige) bijwerkingen leidt. Daarmee heeft een negatieve invloed op de uitkomst van de behandeling.

De eerste succesvolle bestralingen zijn een feit. En er zijn veel mogelijkheden om de behandeling verder te verbeteren. De huidige inzet van protonentherapie is namelijk grotendeels gebaseerd op een vertaling van de reguliere behandelingen met fotonentherapie. Daarmee worden de unieke eigenschappen van protonen waarschijnlijk nog te weinig benut. Om dat wél te kunnen, is meer kennis nodig van protonen en hun effecten op bestraald weefsel. En van hoe de interactie is met combinatiebehandelingen, zoals chemo- en immunotherapie. 

Doel

In dit preklinische onderzoek wordt een infrastructuur opgezet om nog jaren onderzoek naar protonentherapie te kunnen doen. De onderzoekers willen geavanceerde beeldgestuurde technieken combineren met protonentherapie, zodat de effecten van de protonen beter in kaart worden gebracht. Om dat doel te bereiken, worden bestralingsapparatuur en op CT-technologie gebaseerde beeldvorming geïntegreerd tot 1 systeem.

Relevantie voor de patiënt

Dit onderzoek draagt eraan bij dat de mogelijkheden van protonentherapie beter worden benut, waardoor mensen met kanker hier naar verwachting nog meer baat bij zullen hebben.