Protonentherapie

KWF.nl > Onderzoek > Nieuwe doorbraken > Protonentherapie

KWF steunt protonentherapie met 1,5 miljoen euro

Met protonentherapie kan de dosis straling heel nauwkeurig worden toegediend aan een tumor, waardoor er minder straling komt in de omliggende gezonde weefsels. Hierdoor neemt de kans op bijwerkingen af. Een arts bepaalt op basis van landelijke indicatieprotocollen of een protonenbehandeling voor een patiënt meerwaarde biedt boven de huidige bestralingsbehandeling met fotonen. 
 
Protonentherapie biedt vooral meerwaarde voor kinderen met kanker en patiënten met schedelbasistumoren en oogtumoren. Daarnaast kunnen ook andere patiënten baat hebben bij protonentherapie, zoals patiënten met borstkanker, prostaatkanker, hoofd-halskanker, slokdarmkanker en longkanker.
 

Waar en wanneer?

Sinds begin 2018 is protonentherapie beschikbaar in Nederland. Het ministerie van VWS gaf vergunningen af voor de bouw van 4 protonencentra voor in totaal 2.200 behandelingen per jaar. De centra in Groningen, Delft en Maastricht zijn inmiddels operationeel. Amsterdam volgt later.
 

Financiering KWF

KWF heeft in augustus 2017 ruim 1,5 miljoen euro financiering toegekend aan de ontwikkeling van protonentherapie in het UMC Groningen en de MAASTRO Clinic. Hiermee gaan zij samen HollandPTC in Delft, met alle andere universitair medische centra, het NKI/Antoni van Leeuwenhoek en het Prinses Máxima Centrum (PMC) een onderzoekinfrastructuur opzetten voor protonentherapie (ProTRAIT).

Deze infrastructuur is wereldwijd uniek en biedt ongekende mogelijkheden om het onderzoek naar de effectiviteit en meerwaarde van deze nieuwe bestralingsbehandeling optimaal te ondersteunen. Het project wordt geleid door prof. Hans Langendijk, afdelingshoofd Radiotherapie UMCG, en prof. André Dekker, manager onderzoek/onderwijs en klinisch fysicus bij MAASTRO Clinic, en zal 3 jaar duren.
 
De centra gaan een gezamenlijke database opzetten waarin de klinische uitkomsten worden opgenomen van alle patiënten die in Nederland met protonentherapie worden behandeld. Het gaat onder meer om gegevens over dosisverdeling, toxiciteit, complicaties en kwaliteit van leven. De gegevens worden door de centra eerst individueel verzameld en kunnen dan via een geavanceerde ICT-structuur automatisch aan elkaar worden gekoppeld. Daarna worden de gegevens samengebracht in een bestaande landelijke database voor kankeronderzoek (TRAIT).
 
Onderzoekers kunnen met de gegevens vervolgens studies uitvoeren naar de effectiviteit en meerwaarde van protonentherapie ten opzichte van de bestaande bestraling met fotonen (radiotherapie). De combinatie van de samenwerking met alle centra en ProTRAIT leidt er toe dat Nederland internationaal een leidende positie in kan nemen in het wetenschappelijk onderzoek rond protonentherapie.​

Select the Component and add.
Close