Een Meeting of Minds in jouw regio?

KWF.nl > Onderzoek > Meeting of minds > Een Meeting of Minds in jouw regio?

De Meeting of Minds is bedoeld voor alle zorgprofessionals en beleidsmakers die de kwaliteit van de zorg voor oudere patiënten met kanker willen verbeteren. Signaleer je verbeterpunten op dit vlak in jouw werkomgeving, dan is de Meeting of Minds mogelijk iets voor jouw organisatie.
 
De inhoud van een Meeting of Minds is flexibel. De Meeting wordt voorbereid met afgevaardigden uit jouw ziekenhuis en eventueel uit de regio. De prioriteiten en ideeën die leven in de specifieke omgeving, helpen bij het maken van keuzes uit de beschikbare modules die kunnen worden aangeboden in het programma. Daarmee wordt maximaal ingespeeld op de specifieke eisen en wensen van jouw organisatie.
 

De inhoud van de Meetings of Minds 2015/2016

Voor het invullen van de Meeting of Minds kan een keuze gemaakt worden uit de 5 onderstaande modules.  

 1. Multidisciplinariteit Zorgverlening aan oudere patiënten met kanker in multidisciplinair verband. Het totale proces van diagnostiek tot en met zorgpad en nazorg kan hierbij aan de orde komen. Ook informatie-uitwisseling en het voorkomen van fouten maken hierin.
 2. Communicatie Communicatie met oudere patiënten met kanker. O.a. bejegening, gedeelde besluitvorming, informatie op maat,  eigen regie van de patiënt, rol van patiëntenorganisaties en lotgenotencontact.
 3. Financiering Bedrijfsmatige en financieel-economische aspecten van verandering van beleid in multidisciplinair verband. Zowel intramuraal als transmuraal. Het aanspraak maken op extra middelen vanuit zorgvernieuwingspotten van zorgverzekeraars en hoe dit aan te pakken.
 4. Technologie Technologie ter ondersteuning van de zorgprocessen.
 5. Organisatie Praktische organisatie van de specifieke behandeling van (complexe) oudere patiënten met kanker. Denk aan aparte poli voor ouderen, afspraken plannen op 1 dag, eigen casemanager, zorg dicht bij huis e.d.

De vorm van de Meetings of Minds 2015/2016

Elke Meeting of Minds heeft de volgende uitgangspunten: 

 • De Meeting wordt georganiseerd in het ziekenhuis of een andere locatie in de regio;
 • De Meeting duurt 1 dagdeel (4 uur) en bestaat idealiter uit 3 blokken (1 module per blok)
 • De Meeting wordt geleid door een gespreksleider vanuit KWF;
 • De modules worden ingevuld met een mix van debatten, korte pitches, informatieve video’s en korte inhoudelijke presentaties;
 • Interactiviteit staat hoog in het vaandel;
 • Er wordt gebruik gemaakt van multimediale ondersteuning;
 • Voor elke Meeting wordt accreditatie aangevraagd.
 

Meedoen?

Wil je een Meeting of Minds in jouw ziekenhuis?
Of wil je meer informatie ontvangen?
Stuur een mail naar kanker-en-ouderen@kwf.nl

Select the Component and add.
Close