Meeting of Minds 2015-2016

KWF.nl > Onderzoek > Meeting of minds > Meeting of Minds 2015-2016
MoM 2014

In 2015 (en mogelijk ook in 2016) organiseert KWF Kankerbestrijding niet één grote landelijke, maar meerdere kleinschalige regionale Meetings of Minds. Tijdens de voorgaande Meetings (2013 en 2014) bleek er namelijk behoefte te zijn aan het vergroten van het bereik van de boodschappen uit deze bijeenkomsten en aan het verder concretiseren van de aanpak voor het verbeteren van de oncologische zorg voor oudere patiënten. De Meetings van 2015 worden daarom ingebed in bestaande structuren en (nascholings-)agenda’s in de zorg. Ze vinden plaats in verschillende ziekenhuizen, verspreid over Nederland. Elke meeting is aangepast aan de behoeften van het betreffende ziekenhuis en van de zorg in de omliggende regio. Dit geeft de mogelijkheid om concreet aan de regionaal relevante knelpunten te werken.

 

 

 

Meeting of Minds – Vlissingen

Op 17 september 2015 streek de Meeting of Minds neer in verpleeghuis Ter Reede in Vlissingen. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met het Admiraal de Ruyterziekenhuis. Op deze avond stonden communicatie en samenwerking bij transmurale zorgverbeteringen centraal. Zowel de Hogeschool, het ziekenhuis als de huisartsen voelden zich aangesproken om met elkaar tot een regionaal verbeterproject te komen. Als spin-off van de bijeenkomst is een werkgroep opgericht, waarin deze stakeholders dit verbeterproject vorm zullen geven.

 
De evaluatie van de meeting leverde goede scores op. De Meeting of Minds werd gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,3. Het onderwerp Shared Decision Making, besproken door Regina The, werd hoog gewaardeerd, evenals de documentaire van Geriotto over ouderen met kanker.
 
 

Meeting of Minds - Dordrecht

De eerste Meeting of Minds in 2016 vond plaats in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, op 20 januari 2016. Onderwerp van de meeting luidde: ‘Kwetsbare ouderen: oncologie en communicatie’.  Onder andere oncoloog Marika Trajkovic en chirurg Marian Menke waren inspirerende sprekers op deze avond.
 
Terugkerend thema was vooral de communicatie tussen de eerste- en tweede lijn, er werden over en weer voorstellen ter verbetering gedaan om de onderlinge communicatie te verbeteren over de ouderen met kanker. De grootste winst van deze MoM ligt op het vlak van deze communicatie.
 
De 87 deelnemers, waaronder veel huisartsen, waardeerden de avond met een gemiddelde van een 8,2. De avond werd georganiseerd in samenwerking met Albert Events.

Meeting of Minds - Delft

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft was op 22 maart 2016 gastheer van de tweede Meeting of Minds in 2016. Er kwamen 88 deelnemers uit de volle breedte van het zorgveld op de avond af, dat zónder dat er accreditiatie aan gekoppeld was. De avond werd gewaardeerd met een 7,6. 41 van de 52 respondenten gaven aan dat ze ideeën hebben opgedaan om de kankerzorg aan ouderen te verbeteren.
 

​Wat vooraf ging

In zowel 2013 als 2014 heeft KWF Kankerbestrijding een interactieve Meeting of Minds ‘Kanker en Ouderen’ georganiseerd voor beleidsmakers, zorgprofessionals, bestuurders en andere betrokkenen bij de zorg voor oudere kankerpatiënten. Ook waren hier patiënten bij aanwezig. Het doel van deze landelijke edities was het creëren van awareness, het uitwisselen van informatie en ideeën én het bij elkaar brengen van partijen voor het aangaan van onderlinge samenwerking. De inhoudelijke invulling van de Meetings was gebaseerd op de in het SCK rapport ‘Kanker bij Ouderen’ (2010)  gesignaleerde knelpunten bij de behandeling van kanker bij oudere mensen. Met name de knelpunten die mogelijk nu al opgelost kunnen worden door veranderingen in beleid en werkprocessen zijn de uitgangspunten geweest. Na beide Meetings volgde een call voor beleidsprojecten, waar projectaanvragen konden worden ingediend voor zorg/beleidsprojecten.

Knelpunten in de oncologische zorg voor oudere kankerpatiënten

Meer lezen

Select the Component and add.
Close

Kanker bij ouderen

​Dit SCK rapport uit 2010 bevat aanbevelingen voor het (subsidie)beleid van KWF kankerbestrijding om knelpunten in de oncologische zorg voor ouderen op te lossen.