KWO-prijs

De Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs (KWO-prijs) is een onderscheiding die KWF uitlooft aan een onderzoeker met een uitmuntend onderzoeksvoorstel. Met 2 miljoen euro is het de grootste subsidieprijs voor kankeronderzoek in Nederland. Hiermee kan 5 tot 6 jaar grootschalig onderzoek worden gedaan.

Op Wereldkankerdag 2016 werden de 2 nieuwste KWO-prijswinnaars bekendgemaakt: prof. dr. Ruud Delwel van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en dr. Sanne Schagen van het Antoni van Leeuwenhoek.

Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs

KWF.nl > Onderzoek > Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs

De bekroonde onderzoeken


  • Prof. Ruud Delwel gaat onderzoek doen naar het ontstaansmechanisme van (acute) leukemie.
    Lees het interview

  • Dr. Sanne Schagen gaat onderzoek doen naar de effecten van kankerbehandelingen op het brein.
    Lees het interview
Select the Component and add.
Close
Select the Component and add.
Close

Onderzoek loont

Een aantal eerdere KWO-prijswinnaars is al een heel eind op weg met hun onderzoek. Hoe hebben zij je donatie benut?
Naar de interviews

Op de pedalen

​De KWO-prijs wordt medegefinancierd uit de opbrengst van de Ride for the Roses, een jaarlijkse wieleractie voor KWF Kankerbestrijding.
Ride for the Roses

2.000.000 euro

Alleen dankzij donaties kunnen we 2 miljoen euro investeren in baanbrekend KWO-onderzoek.

Select the Component and add.
Close

Overzicht winnaars KWO-prijs