Preklinische tumormodellen van zeldzame solide kankersoorten

Onderzoeksfocus vergrootglas

Op het gebied van translationeel onderzoek verwelkomt KWF graag onderzoeksprojecten die zich richten op het ontwikkelen van klinisch relevante preklinische tumormodellen (in vitro of in vivo) van zeldzame solide kankersoorten waarvoor nu onvoldoende onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn. Het model moet zich lenen voor het ontwikkelen en valideren van nieuwe behandelstrategieën zodat patiënten met een zeldzame vorm van kanker een beter (behandel)perspectief kan worden geboden. Het onderzoeksvoorstel moet een duidelijke onderzoeksvraag beantwoorden.

Het gebrek aan preklinische tumormodellen van zeldzame kankersoorten is op dit moment een belangrijk knelpunt. Het bemoeilijkt en vertraagt het wetenschappelijk onderzoek, waardoor kennisdoorbraken en nieuwe behandelinzichten uitblijven. De vooruitzichten voor patiënten met een zeldzame kanker (Europees gedefinieerd als een incidentie van minder dan 6 per 100.000 inwoners) zijn mede daarom beduidend slechter dan voor patiënten met een veelvoorkomende vorm van kanker. De 5-jaarsoverlevingskansen liggen gemiddeld 16% lager (56% tegenover 72%).

Terug naar overzicht Aandachtsgebieden