Aandachtsgebieden in onze onderzoeksfinanciering

Onderzoeksfocus vergrootglas

Extra stimulans voor specifieke onderzoeksthema's

Met onze onderzoeksfinanciering willen we met elke geïnvesteerde euro zoveel mogelijk impact hebben op onze vier kerndoelen:

  • We voorkomen kanker daar waar we weten dat het kan.
  • We bevorderen dat alle vormen van kanker beter behandelbaar zijn.
  • We zetten ons in voor een betere kwaliteit van leven voor (ex) kankerpatiënten én hun naasten.
  • We doen er alles aan om te zorgen dat kankerpatiënten ook in hun laatste levensfase worden omringd met goede zorg.

Om deze doelen te bereiken, werkt KWF in speerpunten die in dialoog met het oncologische veld zijn opgesteld.

Lees meer over deze speerpunten.
 

Vijf aandachtsgebieden

Binnen deze speerpunten hebben wij een aantal specifieke mogelijkheden en/of onvervulde behoeften geïdentificeerd. Deze aandachtsgebieden lichten we graag uit in Call 2021-2 om een extra stimulans te geven aan deze onderwerpen en ze in een stroomversnelling te brengen. Ter verduidelijking: de call is niet exclusief gericht op deze aandachtsgebieden. Álle aanvragen zijn zeer welkom zoals altijd, en alle aanvragen volgen dezelfde beoordelingsprocedure. Wel moedigen we aanvragen binnen de aandachtsgebieden extra aan.

We hebben de volgende aandachtsgebieden voor Call 2021-2 gedefinieerd (klik voor meer informatie):

  1. Bewijsvoering carcinogene werking van omgevingsfactoren
  2. Technieken die diagnostiek verschuiven naar perifere zorg
  3. Evidence based symptoombestrijding in de palliatieve zorg
  4. Innovatieve trial designs in wees-indicaties en personalized medicine
  5. Preklinische tumormodellen van zeldzame solide kankersoorten

Call 2021-2 staat open van 22 februari 2021 tot 12 mei 2021. In december 2021 volgt het toekenningsbesluit. Voor contact of vragen verwijzen we naar onze contactpagina. Onze bestedings- en programmacoördinatoren helpen je graag.