Evidence based symptoombestrijding in de palliatieve zorg

Onderzoeksfocus vergrootglas

KWF wil, net als ZonMw, samen met het veld werken aan een verdere evidence based symptoombestrijding in de palliatieve zorg. Binnen dit thema betreft het de bestrijding van (een combinatie van) symptomen die veroorzaakt zijn door de ziekte of behandeling van uitgezaaide kanker en gaat het om zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze interventies.

Omdat de bewijsvoering in een aantal behandelrichtlijnen op dit moment onvoldoende is, nodigt KWF onderzoekers graag uit om een onderzoeksvoorstel in te dienen gericht op het verbeteren van deze bewijsvoering. In het onderzoeksvoorstel dient onderbouwd te worden welk hiaat in kennis opgelost gaat worden, welke impact dit op de patiënt heeft, op welk termijn, en hoe de kennis toegepast gaat worden in de praktijk. Multicenter trials hebben hierbij de voorkeur, waarbij we brede samenwerkingen van harte toejuichen.

Terug naar overzicht Aandachtsgebieden