Bewijsvoering carcinogene werking omgevingsfactoren

Onderzoeksfocus vergrootglas

Over leefstijl en kanker is veel bekend, maar over omgevingsfactoren veel minder. KWF is op zoek naar eenduidige bewijsvoering voor het onderbouwen, of ontkrachten, van de carcinogene werking van omgevingsfactoren. 

 
Voor verschillende omgevingsfactoren zijn er aanwijzingen dat deze kankerverwekkend kunnen zijn. Omdat de bewijsvoering voor de causale relatie met kanker voor verschillende stoffen in de leefomgeving nog onvoldoende is, nodigen wij onderzoekers actief uit om een onderzoeksvoorstel in te dienen gericht op het verbeteren van deze bewijsvoering. Dit achten wij noodzakelijk omdat blijvend gebruik van deze stoffen kan leiden tot vele nieuwe (onnodige) kankergevallen en kankersterfte. Hierin vragen we om het gebruik van deze stoffen in Nederland in acht te nemen en daarmee de mogelijke impact op kankerincidentie en –sterfte in ons land mee te nemen.

Terug naar overzicht Aandachtsgebieden