Aandachtsgebieden in onze onderzoeksfinanciering

Onderzoeksfocus vergrootglas

Extra stimulans voor specifieke onderzoeksthema's

KWF is voortdurend op zoek naar manieren om impact te maken. In 2021 en 2022 hebben we aandachtsgebieden geformuleerd om meer projectvoorstellen te ontvangen op onderbelichte onderzoeksthema’s die KWF belangrijk vindt.

Helaas gaven de aandachtsgebieden niet de verwachte impuls. Daarom zijn ze met ingang van call 2023-1 komen te vervallen. We gaan wel inzetten op themacalls en meer prioriteit geven aan projecten die een logische vervolgstap zijn op lopende projecten en aan projecten die passen binnen de strategie van onze speerpunten.

Aandachtsgebieden per call

Call 2022-4 (Exploratie)

 1. Bewijsvoering carcinogene werking van omgevingsfactoren
 2. Technieken die diagnostiek verschuiven naar perifere zorg
 3. Evidence based symptoombestrijding in de palliatieve zorg

Call 2022-3 (Ontwikkeling & Implementatie)

 1. Technieken die diagnostiek verschuiven naar perifere zorg
 2. Evidence based symptoombestrijding in de palliatieve zorg

Call 2022-1 (Ontwikkeling & Implementatie) en 2022-2 (Exploratie)

 1. Bewijsvoering carcinogene werking van omgevingsfactoren
 2. Technieken die diagnostiek verschuiven naar perifere zorg
 3. Evidence based symptoombestrijding in de palliatieve zorg
 4. Klinische onderzoeken gericht op de doorontwikkeling van geneesmiddelen en behandelingen in oncologische indicaties met een kleine patiëntengroep

Call 2021-2

 1. Bewijsvoering carcinogene werking van omgevingsfactoren
 2. Technieken die diagnostiek verschuiven naar perifere zorg
 3. Evidence based symptoombestrijding in de palliatieve zorg
 4. Klinische onderzoeken gericht op de doorontwikkeling van geneesmiddelen en behandelingen in oncologische indicaties met een kleine patiëntengroep
 5. Preklinische tumormodellen voor zeldzame solide kankersoorten