Aandachtsgebieden in onze onderzoeksfinanciering

Onderzoeksfocus vergrootglas

Extra stimulans voor specifieke onderzoeksthema's

Met onze onderzoeksfinanciering willen we met elke geïnvesteerde euro zoveel mogelijk impact hebben op onze vier kerndoelen:

 • We voorkomen kanker daar waar we weten dat het kan.
 • We bevorderen dat alle vormen van kanker beter behandelbaar zijn.
 • We zetten ons in voor een betere kwaliteit van leven voor (ex) kankerpatiënten én hun naasten.
 • We doen er alles aan om te zorgen dat kankerpatiënten ook in hun laatste levensfase worden omringd met goede zorg.

Om deze doelen te bereiken, werkt KWF in speerpunten die samen met het oncologische veld zijn opgesteld.

Binnen deze speerpunten hebben wij wenselijke onderzoeksrichtingen en/of onvervulde behoeften geïdentificeerd. Deze aandachtsgebieden geven we graag een extra stimulans in onze calls.

De calls zijn niet uitsluitend gericht op de aandachtsgebieden. Álle aanvragen zijn welkom zoals altijd en alle aanvragen volgen dezelfde beoordelingsprocedure. We moedigen aanvragen binnen de aandachtsgebieden wel extra aan.

Aandachtsgebieden per call

Call 2022-4 (Exploratie)

 1. Bewijsvoering carcinogene werking van omgevingsfactoren
 2. Technieken die diagnostiek verschuiven naar perifere zorg
 3. Evidence based symptoombestrijding in de palliatieve zorg

Call 2022-3 (Ontwikkeling & Implementatie)

 1. Technieken die diagnostiek verschuiven naar perifere zorg
 2. Evidence based symptoombestrijding in de palliatieve zorg

Call 2022-1 (Ontwikkeling & Implementatie) en 2022-2 (Exploratie)

 1. Bewijsvoering carcinogene werking van omgevingsfactoren
 2. Technieken die diagnostiek verschuiven naar perifere zorg
 3. Evidence based symptoombestrijding in de palliatieve zorg
 4. Klinische onderzoeken gericht op de doorontwikkeling van geneesmiddelen en behandelingen in oncologische indicaties met een kleine patiëntengroep

Call 2021-2

 1. Bewijsvoering carcinogene werking van omgevingsfactoren
 2. Technieken die diagnostiek verschuiven naar perifere zorg
 3. Evidence based symptoombestrijding in de palliatieve zorg
 4. Klinische onderzoeken gericht op de doorontwikkeling van geneesmiddelen en behandelingen in oncologische indicaties met een kleine patiëntengroep
 5. Preklinische tumormodellen voor zeldzame solide kankersoorten