Call PPS 2022-2: Publiek-Private Samenwerkingen

Handdruk, samenwerking, PPS, PPP

In deze call roepen we op tot het indienen van onderzoekssamenwerkingen tussen publieke en private partijen.

Voorwaarden

De voorwaarden staan beschreven in KWF Funding Information Public-Private Partnerships 2022. Iedere aanvraag moet tenminste voldoen aan de volgende criteria:

  • Het onderzoek sluit aan bij de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 van de Topsector LSH, is van kwalitatief hoog niveau en bevindt zich in het oncologische domein.
  • Het consortium bestaat uit tenminste één private onderneming met winstoogmerk en één publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie.
  • De hoofdaanvrager is een Nederlandse onderzoeksorganisatie gevestigd in Nederland.
  • Het project omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.
  • De uitvoer van het project is voor gezamenlijke rekening en risico. Alle consortiumpartners dragen inhoudelijk bij aan het project.
  • De voorkeur gaat uit naar projecten van maximaal 3 jaar en een minimale toeslag van € 300.000,- Er is geen maximum voor de aan te vragen toeslag.

Tijdpad

Opening call: 14 juni 2022

Sluiting call: 6 september 2022  (12.00 ’s middags)

Aanvraag- en beoordelingsprocedure

Projectaanvragen kunnen tot 6 september (12.00 uur) worden ingediend via het KWF Grant Management System.

Wil je alvast beginnen, dan kun je hieronder het voorlopige indieningsformulier en de budget sheet downloaden.

Na sluiting van de call zal een externe commissie de aanvragen beoordelen. De uitslag wordt bekendgemaakt in de week van 6 december 2022.

Contact

Meer weten over deze financieringsvorm? Neem dan contact op met Judith Bia.