Patiëntenparticipatie-plus

Al sinds 2011 betrekt KWF (ex-)kankerpatiënten actief bij het oordelen over wetenschappelijk onderzoek. De komende jaren gaat KWF de betrokkenheid van haar achterban nog veel verder uitbouwen. Nu het meedenken over onderzoek wordt ingebed in de beoordelingsprocedures, zijn ook de andere beleidstterreinen aan de beurt. 

Denk mee over kankeronderzoek

KWF.nl > Onderzoek > Denk mee over onderzoek
Select the Component and add.
Close

Continue signalering

Meer aandacht, meer input, meer rendement uit patiëntenparticipatie. Dat is het doel van deze nieuwe KWF-plannen.
Lees meer

Matthijs van Hall (59)

"Ik wil iets doen voor mede-patiënten. Sinds 2011 zit ik in de Patiënten Adviescommissie (PACO) van KWF. We zien al verbeteringen, maar er is nog veel te doen."
Interview met Matthijs van Hall
Select the Component and add.
Close

Doneer je ervaring

Werk als patiënt mee aan een betere richtlijn voor pijnbestrijding bij kanker via kanker.nl

Vul de vragenlijst in

Participatie en onderzoek

Hoe kunnen patiënten bij KWF participeren in het beoordelen van onderzoek?
Lees meer

QUOTE

"KWF gaat mensen met kanker structureel betrekken bij de ontwikkeling van haar beleid."

Bron: KWF beleidsvisie
Select the Component and add.
Close