Patiëntenparticipatie bij KWF

KWF.nl > Onderzoek > Denk mee over onderzoek > Patiëntenparticipatie bij KWF

Inleiding

In de weg die KWF Kankerbestrijding inslaat met de nieuwe KWF Beleidsvisie 2015-2019 staat samenwerking met mensen met kanker en hun naasten centraal. Zij zijn de primaire belanghebbenden bij de activiteiten van KWF en weten als geen ander wat het leven met de ziekte kanker betekent. Die ervaringskennis is waardevolle en onmisbare input bij de bestrijding van kanker en het bepalen van de relevantie van de activiteiten. KWF gelooft dat het nadrukkelijk betrekken van patiënten bijdraagt aan het realiseren van onze missie.
 

Wat we doen

We geven op verschillende manieren vorm aan patiëntenparticipatie:
• Patiënten Adviescommissie
• Samenwerking relevante partijen
• Continue signalering
 

Samenwerking

We werken samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en andere patiëntenorganisaties. Door krachten te bundelen, willen we een netwerk opbouwen van ervaringsdeskundigen die een bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten van KWF Kankerbestrijding.

Select the Component and add.
Close