KWF Patiëntenparticipatie 2015-2019

KWF.nl > Onderzoek > Denk mee over onderzoek > KWF Patiëntenparticipatie 2015-2019

 

Participatie-plus: méér dan meedenken

In de weg die KWF Kankerbestrijding inslaat met de nieuwe beleidsvisie staat samenwerken met mensen met kanker en hun naasten centraal. Zij zijn de primaire belanghebbenden bij de activiteiten van KWF en zij weten als geen ander wat het leven met de ziekte kanker betekent. Die ervaringskennis is waardevolle en onmisbare input bij de bestrijding van kanker en bij het bepalen van de relevantie van de activiteiten van KWF. KWF gelooft dat het nadrukkelijk betrekken van patiënten bijdraagt aan het realiseren van onze missie.
 

Samenwerken

KWF werkt samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en andere patiëntenorganisaties. Door krachten te bundelen willen we een netwerk opbouwen van ervaringsdeskundigen die een bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten van KWF Kankerbestrijding.
 

Patiëntenparticipatie activiteiten

KWF geeft op dit moment vorm aan patiëntenparticipatie via onderzoeksbeoordeling door de Patiënten Adviescommissie (PACO)

Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van een netwerk voor continue signalering.

Ook stimuleren we patiëntparticipatie in het (onderzoeks)veld. Onder meer door het financieren van projecten, zoals de 'Handreiking – patiëntenparticipatie in een academisch ziekenhuis’.

Select the Component and add.
Close