Amsterdam,
29
september
2023
|
09:13
Europe/Amsterdam

Update herstel Gedenkplek Wilhelminabos in maart 2024

De Gedenkplek voor overleden kankerpatiënten in het Wilhelminabos wordt in maart 2024 hersteld. Na de vernieling van 65 glaspanelen afgelopen juni is uitgezocht hoe we het vernielde monument kunnen herstellen. Zoals al eerder gecommuniceerd, is daarbij het uitgangspunt dit zoveel mogelijk in de originele staat te doen.

Uitvoering werkzaamheden 

We herstellen de Gedenkplek met de glaspanelen met daarop de namen van overleden dierbaren. We bouwen de Gedenkplek in maart 2024 op. Dit doen we samen met verschillende partners: Staatsbosbeheer, Gemeente Dronten en verschillende glasleveranciers. We verwachten dat de Gedenkplek dan een week niet toegankelijk is. Tot de start van de werkzaamheden is de Gedenkplek gewoon te bezoeken.