Amsterdam,
09
oktober
2018
|
16:26
Europe/Amsterdam

Mammaprint

KWF Kankerbestrijding vindt het van groot belang dat mensen die met kanker te maken krijgen goed zijn geïnformeerd, zodat ze in gesprek met hun behandelend arts bewuste keuzes kunnen maken. Elke vorm van behandeling kent voor-en nadelen. Ook gaat elke behandeling met individuele vragen en onzekerheden gepaard. 

Bij borstkanker kan technologie, zoals de MammaPrint, helpen om afwegingen op het gebied van behandeling en kwaliteit van leven bespreekbaar te maken. Vervolgens kunnen arts en patiënt in goed overleg behandelkeuzes maken. Het duurt vaak lang voordat innovaties uit onderzoek beschikbaar komen in de dagelijkse praktijk. Dit geldt voor geneesmiddelen, maar ook voor sommige diagnostische methoden. KWF kaart dit probleem al sinds 2014 aan bij het ministerie van VWS en andere beleidsmakers. Bekijk voorbeelden daarvan.

​KWF roept het Zorginstituut op om de beoordelingsmethoden die zij hanteert zo in te richten dat innovaties goed en zorgvuldig worden gewogen. Maar ook sneller bereikbaar kunnen zijn. KWF onderschrijft het verzoek dat patiënten en artsen deden aan de zorgverzekeraars. Zij vragen om voortzetting van de zgn. coulanceregeling. Met deze regeling kan technologie zoals de Mammaprint bereikbaar zijn voor alle vrouwen die dat wensen, in overleg met hun behandelend arts.​