Amsterdam,
30
maart
2023
|
11:47
Europe/Amsterdam

Maatregelen nodig voor aanvaardbare medicijnprijzen

Het is belangrijk dat patiënten snel toegang krijgen tot de meest effectieve medicijnen tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Helaas stellen farmaceutische bedrijven vaak te hoge prijzen voor nieuwe geneesmiddelen. Dat vertraagt de toelating en vergoeding in Nederland. Om ervoor te zorgen dat zowel de patiënten van vandaag als morgen sneller toegang krijgen tot echt effectieve medicijnen tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs, zijn maatregelen nodig.   

In een opiniestuk in het FD trok KWF aan de alarmbel. Wij zetten ons in voor maatschappelijk aanvaardbare prijzen, omdat wij willen dat elke patiënt de behandeling krijgt die het best bij hem of haar past. 

Dubbele vergrijzing

De prijzen van kankergeneesmiddelen zijn vaak al erg hoog en zullen de komende jaren alleen maar verder stijgen. Bovendien groeit de bevolking en leven mensen steeds langer. Deze dubbele vergrijzing zorgt ervoor dat de groep mensen die leeft met en na kanker groter wordt. Momenteel zijn dat er 850.000 en in 2030 zullen dat er meer dan 1 miljoen zijn.  Daardoor ontstaat een onhoudbare situatie waarin de steeds duurdere geneesmiddelen en de grotere aantallen van patiënten andere essentiële zorg gaan verdringen. Er moeten nieuwe regels komen zodat de patiënt van morgen ook toegang heeft tot de beste nieuwe geneesmiddelen tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.  

Niet meer in basisverzekering

Dat de maat vol is, blijkt wel uit het feit dan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangekondigd dat een levensverlengend kankergeneesmiddel voor borstkanker patiënten niet wordt opgenomen in het vergoede basispakket. De fabrikant vraagt een prijs die 75% hoger is dan wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Dit schrikbarende percentage schiet ons en patiëntenorganisaties in het verkeerde keelgat.   

Ook kwam het Integraal Nederlands Kankercentrum Nederland (IKNL) met de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat nieuwe dure geneesmiddelen relatief beperkte overlevingswinst gaven voor patiënten met uitgezaaide kanker. Deze uitkomsten roepen op tot betere behandelingen, maar maken ook zeer duidelijk hoe essentieel het is dat we inzetten op preventie en het vroeg- en voortijdig opsporen van kanker.  

Een nieuw moreel kompas voor de industrie

Geneesmiddelontwikkeling kan niet zonder de farmaceutische industrie. We roepen de farmaceutische industrie op hun verantwoordelijkheid/zorgplicht te nemen en mee te werken aan maatschappelijk aanvaardbare medicijnprijzen. Zodat de juiste geneesmiddelen zo snel mogelijk bij de patiënt terechtkomen. Hiervoor zijn nieuwe regels nodig. Daarom vraagt KWF samen met de kankerbestrijdingsorganisaties van alle EU Lidstaten (ECL) de Europese Commissie om zo snel mogelijk de voorstellen te presenteren voor nieuwe farmaciewetgeving in Europa. Voorstellen die onder druk van de industrie al drie keer zijn uitgesteld.   

In die wetgeving moet de basis gelegd worden voor:   

  • Regels die inzetten op een verplichting van transparantie van geneesmiddelprijzen en prijsopbouw.   
  • Regels die farmaceuten verplichten om data te presenteren over gepast gebruik (juiste doses, duur van de behandeling etc.).   
  • Regels die de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen in de academische ziekenhuizen stimuleren.  
  • Regels die allerlei mazen in de wet om een patent onredelijk te verlengen tegengaan.   
  • Regels voor een snellere manier van het doen van onderzoek met name voor kleine patiëntengroepen. 
  • Regels die ervoor zorgen dat publieke financieringen in geneesmiddelen ook terugkomen in de publieke maatschappij.  
  • Regels die voorwaardelijke toelating en voorwaardelijke vergoeding verder mogelijk maken.   
  • Regels die beschikbaarheid van geneesmiddelen in alle lidstaten van de EU verplichten.  
  • Regels die de toegevoegde waarde van geneesmiddelen voor de hele EU bepalen.  
  • Regels worden beter op elkaar afgestemd en gehandhaafd.   

Al deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de patiënt van vandaag én morgen sneller toegang heeft tot echt effectieve geneesmiddelen tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.