Amsterdam,
29
december
2022
|
15:04
Europe/Amsterdam

KWF investeert in Europese registratie van succesvolle TIL-therapie

Uniek pionierswerk om nieuwe therapie tegen uitgezaaid melanoom op de markt te krijgen

KWF geeft ruim 3,8 miljoen euro aan het Antoni van Leeuwenhoek om TIL-therapie te registeren als geneesmiddel. TIL-therapie is een nieuwe behandeling tegen uitgezaaid melanoom. Het is uniek dat een onderzoeksinstituut een traject voor Europese registratie start voor een geneesmiddel dat zelf is ontwikkeld en geproduceerd zonder tussenkomst van een farmaceutisch bedrijf.

KWF-directeur Johan van de Gronden is blij met deze toekenning.

Johan van de Gronden

Immunotherapie is één van de grootste recente doorbraken in kankeronderzoek. KWF financiert tientallen onderzoeken om deze revolutionaire behandeling te verbreden en verbeteren, maar wil ook graag dat de resultaten de patiënt bereiken. De weg naar implementatie kent veel drempels; het is fantastisch dat we dankzij onze donateurs deze route voor TIL-therapie kunnen versnellen.

Johan van de Gronden

Levend geneesmiddel

TIL-therapie is een vorm van celtherapie. Dat is een behandeling met levende lichaamscellen. In dit geval tumor-infiltrerende lymfocyten (TIL) van de patiënt zelf. Dit zijn afweercellen die in en rond de tumor kankercellen proberen te vernietigen. Bij TIL-therapie worden deze lymfocyten uit de tumor gehaald en in het laboratorium gekweekt tot miljarden cellen. Daarna wordt dit leger van afweercellen weer toegediend aan de patiënt om te helpen de tumor te bestrijden.

Uit recent onderzoek onder 84 patiënten blijkt dat TIL-therapie erg succesvol is bij uitgezaaid melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker. Bij de helft van de patiënten werden uitzaaiingen kleiner of verdwenen ze.

Registratie nodig voor toegang tot TIL-therapie

Om het nieuwe geneesmiddel beschikbaar te maken moet het geregistreerd worden. De European Medicines Agency (EMA) beoordeelt of nieuwe geneesmiddelen veilig en effectief genoeg zijn voor registratie. Bij een positieve uitkomst krijgt de aanvrager een handelsvergunning. Dit is noodzakelijk om de behandeling langdurig beschikbaar te maken voor alle patiënten die ervoor in aanmerking komen.

Met de KWF-financiering kan het Antoni van Leeuwenhoek de komende 3 jaar het registratiedossier opbouwen en indienen ter beoordeling. Hiervoor zijn eerst adviesgesprekken met de EMA nodig om te bepalen wat de eisen zijn. Tegelijkertijd wordt eraan gewerkt om de registratie van TIL-therapie juridisch vast te leggen. En om de behandeling toe te passen in de Nederlandse praktijk.

Vergoeding uit basisverzekering

Tot het besluit van de EMA mag TIL-therapie geproduceerd worden in Nederland via een tijdelijke constructie, een zogeheten 'hospital exemption' (ziekenhuisuitzondering). KWF is dan ook zeer verheugd dat Zorginstituut Nederland deze maand bekend maakte dat TIL-therapie vergoed zal worden uit de basisverzekering. Dat betekent dat de behandeling beschikbaar blijft voor alle patiënten die er baat bij hebben.

Pionieren

Met dit ambitieuze project verbindt het Antoni van Leeuwenhoek zich niet alleen aan het beschikbaar maken van TIL-therapie voor een aanvaardbare en transparante prijs. Maar ook aan de doorontwikkeling van TIL-therapie voor andere kankersoorten zoals longkanker. Bovendien levert het registratietraject waardevolle kennis en inzichten op voor toekomstige initiatieven om academische vindingen buiten de farmaceutische industrie om op de markt te krijgen ('academic pharma').