KWF Adviesraad

Vrouw op kantoor met collega's

Adviseren, signaleren, informeren en beoordelen

De KWF Adviesraad bestaat uit zo’n 100-120 experts die KWF Kankerbestrijding vanuit meerdere perspectieven adviseren over het realiseren van haar missiedoelen. De experts zijn wetenschappers, (ex)patiënten, vrijwilligers, zorgverleners en andere relevante stakeholders.

 
De KWF Adviesraad heeft de volgende taken:

  • adviseren (gevraagd of ongevraagd) over de strategie van KWF;
  • trends signaleren en informeren over ontwikkelingen in het (oncologisch) veld en de maatschappij;
  • beoordelen van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke bestedingen. 

Voorzitter

Sinds 1 april 2017 is prof. dr. André Knottnerus, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de universiteit van Maastricht, voorzitter van de KWF Adviesraad. De oud-voorzitter van de Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zit onder meer de prioriteringsvergaderingen en de commissieoverstijgende overleggen voor. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de verdere vormgeving van de KWF Adviesraad als geheel.

Beoordelingscommissies

Binnen het Programma Onderzoek & Implementatie worden onderzoeksvoorstellen zorgvuldig en deskundig beoordeeld op 3 criteria:
 

  • Relevantie voor de kankerbestrijding: de wijze waarop en de mate waarin het projectvoorstel bijdraagt aan de missiedoelen van KWF Kankerbestrijding (minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten) of een bijdrage levert aan de kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van (de effecten van) kanker.
  • Wetenschappelijke kwaliteit: de mate waarin een projectvoorstel aan alle wetenschappelijke eisen voldoet om het gestelde doel te bereiken.
  • Haalbaarheid: de mate waarin alle benodigde middelen beschikbaar zijn en aan alle randvoorwaarden is voldaan om het doel te bereiken.

De invulling van de beoordelingscriteria is per onderzoeksfase gespecificeerd en aangepast aan de kaders en randvoorwaarden die nodig zijn voor de betreffende onderzoeksfase.

Binnen de KWF Adviesraad bestaan 2 beoordelingscommissies: één commissie voor het traject Exploratie en één voor de trajecten Ontwikkeling en Implementatie. Bij laatstgenoemde wordt niet alleen vanuit wetenschappelijk perspectief beoordeeld, maar ook vanuit het perspectief van patiënten, zorgverleners en andere relevante partijen.

Een beoordelingscommissie bestaat uit circa 30 leden. Om tot een gevarieerde beoordelingscommissie te komen die gezamenlijk het werkveld kan overzien, is de samenstelling gebaseerd op o.a. onderzoeksfase, expertise/disciplines en rollen. Daarnaast is rekening gehouden met spreiding in carrière, geografische spreiding, en de man/vrouw-verdeling. 

Bekijk de samenstelling van de commissies door hieronder op de naam van de commissie te klikken.

Beoordelingscommissie Exploratie

Beoordelingscommissie Ontwikkeling & Implementatie

Adviescommissies

Naast de beoordelingscommissies kent de KWF Adviesraad structurele adviescommissies. Deze worden in principe ingericht voor de duur van de beleidsvisieperiode van KWF. Na de beleidsvisieperiode worden de adviescommissies geëvalueerd.

Bekijk de samenstelling van de commissies door hieronder op de naam van de commissie te klikken. 

Adviescommissie Minder Kanker

Adviescommissie Betere Kwaliteit van Leven

Patiëntenadviescommissie (PACO) 

Beoordelingscommissie Exploratie

Voorzitter:
Prof. dr. Marc Raaijmakers, internist-hematoloog (ErasmusMC)

Vicevoorzitter:
Prof. dr. Michiel Vermeulen, moleculair bioloog (Radboud Universiteit)

Commissieleden:

Prof. dr. Judith Bovee (patholoog, LUMC)
Prof. dr. Sjoerd van der Burg, klinisch oncoloog/immunoloog (LUMC)
Dr. Sjoerd Elias, epidemioloog (UMCU)
Prof. dr. Tanja de Gruijl, immunoloog (VUmc)
Prof. dr. Mariët Hagedoorn, psycholoog (UMCG/Universiteit Groningen)
Dr. Jacqueline Jacobs, celbioloog (NKI-AvL)
Dr. Patrick Kemmeren, bio-informaticus (Prinses Máxima Centrum)
Dr. Jop Kind, moleculair bioloog (Hubrecht Instituut)
Dr. Marieke von Lindern, hematoloog (Sanquin)
Prof. dr. John Martens, geneticus (ErasmusMC)
Prof. dr. Madelon Maurice (celbioloog, UMCU)
Prof. dr. Jan Paul Medema, moleculair bioloog (AMC)
Prof. dr. Tuna Mutis (immunoloog, VUmc)
Prof. dr. Jacco van Rheenen, celbioloog (Hubrecht Insituut)
Prof. ir. Marjanka Schmidt, epidemioloog (NKI-AvL)
Prof. dr. Sanne Schagen, psycholoog (NKI-AvL)
Dr. Carolien Schröder, medisch oncoloog (UMCG)
Prof. dr. Jan Jacob Schuringa, hematoloog (UMCG)
Prof. dr. Ed Schuuring (moleculair patholoog UMCG)
Prof. dr. Annemiek van Spriel, immunoloog (Radboudumc)
Prof. dr. Bas van Steensel, celbioloog (NKI-AvL)
Prof. dr. Henk Verheul, medisch oncoloog (VUmc)
Prof. dr. Wim Vermeulen (geneticus/moleculair bioloog, ErasmusMC)
Prof. dr. Karin de Visser, immunoloog (NKI-AvL)
Prof. dr. Marcel van Vugt, moleculair bioloog/celbioloog (UMCG/Universiteit Groningen)

Terug naar boven

Beoordelingscommissie Ontwikkeling & Implementatie

Voorzitter: Prof. dr. Hans Nijman, gynaecoloog-oncoloog (UMC Groningen)

Vicevoorzitter:Prof. dr. Anne Stiggelbout, medische besliskundige (LUMC)

Commissieleden:
Prof. dr. Joachim Aerts, longarts (Erasmus MC)
Prof. dr. Regina Beets-Tan, radioloog, (NKI-AvL)
Prof. dr. Hans Berkhof, biostatisticus/epidemioloog (VUmc)
Dr. Laurien Buffart, epidemioloog (VUmc)
Prof. dr. Carien Creutzberg, radiotherapeut (LUMC)
Prof. dr. Eveline Bleiker, psycholoog (NKI-AvL)
Prof. dr. Evelien Dekker, gastro-enteroloog (AMC)
Dr. Harry Dolstra, immunoloog (Radboudumc)
Dr. Niels van de Donk,  hematoloog (VUmc)
Prof. dr. Fons van den Eertwegh, medisch oncoloog (VUmc)
Prof. dr. Michael Hauptmann, biostatisticus (NKI-AvL, MHB-Fontane)
Prof. dr. Uulke van der Heide, fysicus (NKI-AvL)
Prof. dr. Marcel van Herk, fysicus (The Christie's Hospital, Manchester)
Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven, medisch oncoloog (Radboudumc)
Dr. Bart de Keizer, nucleair geneeskundige / radioloog (UMC Utrecht)
Prof. dr. Folkert van Kemenade, patholoog (ErasmusMC)
Prof. dr. Bart Kiemeney, epidemioloog (Radboudumc)
Prof. dr. Miriam Koopman, oncoloog (UMC Utrecht)
Prof. dr. Jurgen Kuball, hematoloog (UMC Utrecht)
Prof. dr. Hanneke van Laarhoven, oncoloog (AMC)
Dr. Marije van der Lee, psycholoog (Helen Dowling Instituut)
Dr. Ritse Mann, radioloog (Radboudumc)
Dr. Marcel Pieterse, gezondheidspsycholoog (Universiteit Twente)
Dr. Henk van der Poel, uroloog (NKI-AvL)
Prof. dr. Coen Rasch, Radioloog (LUMC)
Dr. Maya Schroevers, psycholoog (UMC Groningen)
Prof. dr. Marion Smits, radioloog (Erasmus MC)
Prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen, medisch oncoloog (Maastricht UMC)
Dr. Alex Vahrmeijer, chirurg (LUMC)
Prof. dr. Marcel Verheij, radiotherapeut (Radboudumc)
Prof. dr. Kees Verhoef, chirurg (Erasmus MC)
Prof. dr. Jelle Wesseling, patholoog (NKI-AvL)
Prof. dr. Niek de Wit, huisarts (UMC Utrecht)
Prof. dr. Ronald Zweemer, gynaecoloog-oncoloog (UMC Utrecht)
Mevr. Mechteld van den Beld (Patiënten Adviescommissie)
Dhr. Alfred Brouwers (Patiënten Adviescommissie)
Mevr. Monique Kerkhoffs (Patiënten Adviescommissie)
Mevr. Ida Korfage (Patiënten Adviescommissie)
Mevr. Erica van Wuijtswinkel (Patiënten Adviescommissie)
 

Terug naar boven

Adviescommissie Minder Kanker

De adviescommissie Minder Kanker adviseert over de uitwerking van de beleidsvisie van KWF tot concrete plannen ten behoeve van het missiedoel Minder Kanker. Daarnaast beoordeelt ze niet-wetenschappelijke bestedingsprojecten, adviseert de commissie op preventie-dossiers en signaleert relevante ontwikkelingen op het gebied van minder kanker.

Voorzitter: Dr. Matthijs van den Berg, RIVM

Vicevoorzitter: Dr. Marcel Pieterse, Universiteit Twente

Commissieleden:

Dhr. Dick ten Brinke, GGD Noord- en Oost-Gelderland
Drs. Evelyne Esveld, TU Delft
Dhr. Leslie Hogeveen, KNAB
Mevr. Monique Kerkhoffs (PACO)
Prof. dr. Willem Mali, UMC Utrecht
Prof. dr. Tamar Nijsten, Erasmus MC
Dr. Reint Jan Renes, Hogeschool Utrecht
Prof. dr. Peeter Verlegh, VU Amsterdam
Dr. Marlies Wakkee, Erasmus MC
Prof. Marc Willemsen, Maastricht University
Dr. Loes Zandwijk-Hollestein, Erasmus MC 

Commissie in ontwikkeling

Terug naar boven

Adviescommissie Betere Kwaliteit van Leven 

De adviescommissie Betere kwaliteit van leven adviseert over de uitwerking van de beleidsvisie van KWF tot concrete plannen ten behoeve van het missiedoel Betere Kwaliteit van Leven. Daarnaast adviseert ze over niet-wetenschappelijke bestedingsprojecten, de financieringsregelingen t.a.v. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het online patiëntenplatform stichting Kanker.nl, en overige thema’s zoals psychosociale zorg. 

Voorzitter: Drs. Leo Gualthérie van Weezel, psychiater

Vicevoorzitter: Prof. dr. Marjolein Berger, Afdelingshoofd/Hoogleraar Huisartsgeneeskunde (UMC Groningen)

Commissieleden:
Dhr. Niek Golstein, V&VN Oncologie
Dhr. Thomas van der Heijden (PACO)
Prof. dr. Hanneke van Laarhoven, AMCD
Prof. dr. Nico van Meeteren, Maastricht University
Dhr. Frank du Mosch, The Broadcasterhr. Frank du Mosch, The Broadcaster
Mevr. Marielle Peters-Sips (PACO)
Prof. dr. Robbert Sanderman, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. Julia van Weert, UvA-ASCoR

Commissie in ontwikkeling 

Terug naar boven 

Patiëntenadviescommissie 

De rol van de (ex)patiënt in de KWF Adviesraad wordt structureel vormgegeven door de Patiënten Adviescommissie (PACO), die met 2 zetels vertegenwoordigd is in de beoordelingscommissie Ontwikkeling & Implementatie. In totaal zijn er in de raad circa 12 patiëntenzetels . De PACO voedt de KWF Adviesraad met name als beoordelaar vanuit het patiëntenperspectief. 

 

Terug naar boven