Knelpunten kanker en ouderen

KWF.nl > Kanker > Knelpunten kanker en ouderen

 

 

Kanker is en wordt steeds meer een ziekte van ouderen. Maar liefst 60% van de kankerpatiënten is ouder dan 65 jaar. Door de dubbele vergrijzing die momenteel plaatsvindt, zal het aantal ouderen met kanker de komende jaren explosief stijgen. Tegenstrijdig genoeg weten we over kanker bij ouderen vrij weinig. Er wordt te weinig onderzoek verricht naar deze doelgroep.
 

Zorg op maat

Ouderen zijn over het algemeen een stuk kwetsbaarder dan de jongere leeftijdsgroep bij wie nu vaak onderzoek wordt verricht. Ouderen hebben vaak fysieke, cognitieve en sociale beperkingen. Ook hebben zij naast kanker vaak nog andere ziekten, zoals hartkwalen, diabetes of dementie (co-morbiditeit), waarvoor zij ook onder behandeling staan. En hun voorkeuren, wensen en verwachtingen zijn vaak anders dan bij jongeren.

Het ontbreken van voldoende kennis over deze punten maakt de diagnostiek, behandeling en begeleiding ingewikkelder en maakt het moeilijk om ouderen de zorg op maat te bieden waar zij recht op hebben.

 

Knelpunten in zorgorganisatie, opleiding en communicatie

Een overzicht van knelpunten laat aandachtspunten zien op verschillende zorg-niveaus:

  • De organisatie en toegankelijkheid van de zorg bijvoorbeeld. Deze is op dit moment lang niet altijd en overal afgestemd op ouderen. Hiervoor is veel meer ‘ziekteoverstijgende’ samenwerking nodig tussen zorgverleners. Dus kijken naar de patiënt in zijn geheel, in plaats van een ziektespecifieke benadering. Een goede communicatie tussen de disciplines is hierin essentieel.
  • Bij het oncologisch team is in de meeste gevallen geen geriater, ouderengeeskundige of een oncologisch-geriatrisch verpleegkundige betrokken.
  • In de opleiding van veel zorgprofessionals is weinig tot geen aandacht voor de specifieke aspecten van ouderen. 
  • De arts-patiëntcommunicatie verloopt bij oudere patiënten minder goed. Dit terwijl goede communicatie voor oudere patiënten nog belangrijker is dan voor jongere patiënten, gezien de zorgverlener vaker hun voornaamste en meest betrouwbare bron van informatie is. Daarnaast hebben ouderen ook meer behoefte aan ‘affectieve’ communicatie en is een goede sfeer in de spreekkamer een vereiste om informatie beter te kunnen verwerken. 

Magazine

In het magazine 'Kanker bij ouderen - 65 redenen om vandaag te investeren in morgen' worden de knelpunten op het gebied van kanker en ouderen stevig verwoord door bijna 40 autoriteiten uit het veld.

Select the Component and add.
Close