Onderzoek naar klachten bij kanker

Lachend koppel man en vrouw van

De cijfers en uitdagingen: een analyse van bijna 20 jaar onderzoek

​86% van de (ex-)kankerpatiënten ervaart klachten als gevolg van kanker en/of de behandeling daarvan. De meest voorkomende zijn emoties (waaronder somberheid, gevoelens van angst en gevoelens van eenzaamheid), vermoeidheid en relatieproblemen (inclusief seksualiteitsproblemen).  Effectieve behandelingen kunnen deze klachten verminderen of misschien zelfs voorkomen. KWF financiert onderzoek dat zich richt op deze klachten. Hoeveel van deze onderzoeken hebben we de afgelopen jaren gefinancierd? Waar zitten de uitdagingen en hoe kunnen we deze tackelen? De feiten op een rij.

  • vanaf 2000 tot en met de 1e helft van 2018 hebben wij op de 3 meest voorkomende klachten in totaal 86 onderzoeken gefinancierd
  • 46 gingen over emoties, 21 over vermoeidheid en 19 over relatieproblemen en seksualiteit
  • 1/3e tot de helft van de gefinancierde onderzoeken is richt zich op inzicht vergaren in de achterliggende mechanismen van een ontstane klacht
  • de helft tot 2/3e richt zich op beter leren omgaan met een bestaande klacht
  • een kleine minderheid gaat over klachten voorkomen

Taboe op relaties en seksualiteit

Uit gesprekken met onderzoekers komt naar voren dat het vooral bij onderzoeken naar relaties en seksualiteit lastig is om voldoende (ex-) patiënten te vinden die aan het willen meedoen. Dat lijkt te komen doordat er nog een taboe ligt op relatieproblemen door kanker. Om dit te doorbreken lanceerden we in 2017 de campagne ‘Kanker doet meer met je dan je denkt’. (Ex-)patiënten vertellen in korte filmpjes over de impact die kanker op hun relatie heeft. De boodschap van de campagne is dat meer mensen na kanker met dit probleem te kampen hebben. En dat hiervoor hulp beschikbaar is.

Van onderzoek naar de spreekkamer

Er is bij onderzoekers dus de nodige aandacht voor (de behandeling van) klachten na kanker. Een mooie ontwikkeling die we stimuleren door onderzoek dat volgens onze criteria daarvoor in aanmerking komt, te blijven financieren. Maar hiermee zijn we er nog niet. Effectieve behandelingen blijven nog wel eens op de plank liggen. Dat komt vooral doordat niet duidelijk is wie voor invoering in de praktijk verantwoordelijk is en wie hierbij de regie heeft. Ook worden lang niet alle behandelingen vergoed. KWF zet zich via beleidsbeïnvloeding in om dit probleem te helpen oplossen.