Onderzoek naar psychosociale zorg

kanker-algemeen

Goede zorg voor mensen met kanker is nodig

Als iemand te horen krijgt dat hij of zij kanker heeft komen er direct allerlei vragen op. Ga ik overleven? Tegen welke prijs? Wat gaat er met mij en mijn naasten gebeuren? Gelukkig is een deel van het taboe dat er om kanker hing verdwenen en durven steeds meer mensen erover te praten.

Gesprekken over behandelen of niet, kansen, voor en tegen van bepaalde behandelingen worden intensief gevoerd. Dat zijn natuurlijk moeilijke gesprekken en we weten dat patiënten met kanker niet zelden hun relaties zien stuklopen. Kortom: kanker betekent meer dan het hebben van een tumor in een lichaam.

Het lukt steeds beter om allerlei vormen van kanker onder controle te krijgen, hoewel dat soms maar tijdelijk is. Vele onderzoekers doen er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. In het laboratorium is het al mogelijk om kankercellen te doden en muizen met kanker te genezen. En er zijn allerlei studies in mensen aan de gang, overigens met wisselend succes. Nederland loopt in dit soort onderzoek behoorlijk voorop, mede dankzij het fantastische werk van KWF Kankerbestrijding, de belangrijkste financier van onderzoek naar kanker in Nederland.

Er is meer nodig dan de medisch-technische benadering van kanker

Gelukkig kijken we in Nederland niet alleen naar de tumor in het lichaam, hoe boeiend dat ook is (en dat kan ik weten omdat ik elke dag tumoren van mensen door mijn microscoop zie). We zien de mens die kanker heeft met al zijn of haar noden en realiseren ons dat er meer nodig is dan de medisch-technische benadering van kanker. Hoe dat het beste te doen, krijgt pas de laatste jaren de aandacht die nodig is. En die aandacht wordt natuurlijk steeds belangrijker nu meer mensen met kanker leven of leven na kanker.

Vraag naar begeleiding

Kankerpatiënten geven zelf aan dat de begeleiding tijdens en na de ziekte ontzettend belangrijk is. Hoe praat je erover? Hoe houd je je relaties goed? Hoe kom je weer aan het werk? Allemaal vragen waar we pas recent goed onderzoek naar doen. Gelukkig loopt ook hier Nederland voorop. Het KWF heeft al een flink aantal jaren ook geld beschikbaar voor onderzoek dat gaat over de psychosociale begeleiding van mensen die kanker hebben. Het wordt daardoor steeds beter mogelijk om goede zorg aan te bieden aan mensen met kanker, en niet alleen een tumor te bestrijden.  

Helaas zijn er ook mensen die dit nog niet inzien en die menen dat al het geld voor onderzoek naar betere tumorbestrijding moet gaan.

Deze mensen roeren zich onder andere met opmerkingen via twitter en blogs. Men vindt het vreemd dat er onderzoek wordt gedaan naar de rol die de partner van een patiënt kan hebben, als de enorme vermoeidheid toeslaat die mensen met kanker soms hebben. Men denkt kennelijk dat het niet nodig is om uit te zoeken wat wel en niet werkt.

Een vermoeide patiënt stuur je niet op vakantie

Zo schrijft iemand bijvoorbeeld dat er 3 ton gaat naar het schrijven van dagboeken, een ander dat KWF-geld door psychologen die onderzoek doen vooral voor hun eigen carrière belangrijk is. Ja, er worden dagboeken geschreven en carrières gemaakt, maar het onderzoeksgeld leidt vooral tot betere zorg voor mensen met kanker waar ze echt wat aan hebben. Zeggen dat je vermoeide kankerpatiënt voor dat geld ook gewoon op vakantie kunt sturen om uit te rusten, getuigt van erg weinig begrip.

Gelukkig luistert het KWF goed naar patiënten, hulpverleners en onderzoekers, zodat het geld, dat door vele Nederlanders is gegeven, ook echt gebruikt wordt om mensen die kanker krijgen een zo goed mogelijk leven te gunnen, liefst zonder, maar ook met kanker.