Materialen Rookvrije Generatie

Beeld rookvrije generatie

Tips, voorbeelden en materialen

Op het vlak van tabaksontmoediging zijn er veel mogelijkheden voor gemeenten. De Rookvrije Generatie biedt gemeenten kansen. Om de Rookvrije Generatie op de agenda te zetten en hier vervolgens invulling aan te geven is er veel kant-en-klaar materiaal voor handen. Zo zijn er bijvoorbeeld stappenplannen om direct aan de slag te gaan. Maak hier optimaal gebruik van, samen met lokale partners.

Rookvrij zwanger en opgroeien

Binnen het project ‘rookvrij opgroeien’ zijn er materialen, trainingen, e-learnings en  een wachtkamervideo ‘roken en zwangerschap’ voorhanden. Ook biedt dit project een nieuwsbrief met de nieuwste ontwikkelingen. Deze middelen zijn er voor zorgprofessionals als: 

verloskundigen en gynaecologen 
kraamzorg
jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Wat kun je doen? 

Als gemeente kun je een verloskundig samenwerkingsverband (VSV) vragen het wachtkamerfilmpje ‘roken en zwangerschap’ te laten zien.  

Rookvrij spelen 

Voor het rookvrij maken van een speeltuin en andere speelplekken is meer informatie en een stappenplan ontwikkeld. Ook zijn er argumenten & veelgestelde vragen voor het creëren van draagvlak en voor de handhaving van rookvrije speelplek. Hoe spreek je mensen bijvoorbeeld aan bij het handhaven van een rookvrije speeltuin?

Wanneer een betrokken ouder naar mij toekomt meteen geweldig idee, dan neem ik dat graag over. Daarom zijn vanaf nu alle speeltuinen in Den Haag rookvrij." - Wethouder Kasten Klein, gemeente Den Haag

 Wat kun je doen?

 • In Haarlem zijn de verenigingsspeeltuinen al enige tijd rookvrij. Het rookvrij maken van de verenigingsspeeltuinen werd als voorwaarde gesteld voor het verlenen van subsidie.

 • Een speeltuin kan aan de gedragsregels ‘niet roken’ toevoegen.

 • In de speeltuin Spijkerdorp in Drachten onthulden de wethouder en longarts een rookvrij-bord. Voor speeltuinverenigingen met een rookvrij-beleid zijn gratis rookvrij-borden beschikbaar.

Rookvrije kinderopvang  

Er zijn verschillende materialen voor het rookvrij maken van een kinderopvang. Zoals ‘rookvrij spelen’-posters, ‘rookvrij bord’ en flyers. Met een ‘rookvrij bord’ kan een kinderopvang of speeltuin bijvoorbeeld laten zien dat het een rookvrije omgeving betreft. Ook is er een stappenplan hoe te komen tot een rookvrije omgeving, opgedeeld in de fases:  

 • Creëren van draagvlak
 • Invoering
 • Naleving
 • Evaluatie

Rookvrije scholen

Scholen zijn verplicht voor 2020 het schoolplein rookvrij te maken. Er zijn stappenplannen om schoolpleinen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo rookvrij te krijgen.

Wat kun je doen?

 • Om deelname aan de Rookvrije Generatie zichtbaar te maken, kan er op een rookvrij schoolplein een speciaal rookvrij bordje worden geplaatst.

 • De gemeente Amsterdam geeft subsidie voor het inrichten van nieuwe schoolpleinen, om kinderen meer te laten bewegen. Voorwaarde voor de subsidie is dat het nieuwe schoolplein gelijk rookvrij wordt gemaakt.

"Omdat zien roken, doet roken, ben ik heel blij dat we binnenkort geen sigaretten meer in en rond scholen zien. Een grote stap voorwaarts voor de gezondheid van onze jongeren." - Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie)

Rookvrije sport

Sportverenigingen kunnen gebruikmaken van onder andere een gratis stappenplan voor het rookvrij maken van de sportvereniging. Ook is er een filmpje over de ervaringen  van andere verenigingen. Naast het stappenplan zijn er andere handige materialen, zoals:

 • Een argumentenkaart
 • Flyer en posters
 • Voorbeeldberichten voor o.a. de pers, website, social-media, nieuwsbrief of het clubblad

Voor de verenigingen die (deels) buiten rookvrij worden, zijn er gratis borden beschikbaar.

Wat kun je doen?

 • De gemeente Leiderdorp organiseerde een sportontbijt voor bestuurders van sportverenigingen. Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie gegeven over het belang van rookvrije sportterreinen, om de bestuurders te inspireren een bijdrage te leveren aan een rookvrije generatie. Deelnemende verenigingen ontvingen hierover vooraf ook een brief van de wethouder.
 • In het huurcontract van een hockeyvereniging in Abcoude is opgenomen dat er niet gerookt mag worden. Dit gebeurde op initiatief van een vader.
 • Gemeenten betrekken sportclubs bij het realiseren van een rookvrije sport. Zo gaat de gemeente Utrecht met sportverenigingen overleggen hoe tot rookvrije sportterreinen te komen. Ook de gemeente Amsterdam zoekt hierover het contact met sportverenigingen.
 • Stimuleer sportverenigingen om het rookvrije sportterrein aan de bestaande initiatieven voor een Gezonde Kantine te koppelen. Of sluit een convenant met sportverenigingen voor een rookvrij sportterrein. 

Het helpt als ik of iemand anders van het college bij een sportvereniging kan zeggen 'We hebben het gemeentehuis ook rookvrij gemaakt'. Dat praat een stuk makkelijker op bestuurlijk niveau." - Wethouder Everhardt, gemeente Utrecht

Rookvrije gemeentegebouwen

Geef als gemeente het goede voorbeeld en zorg voor rookvrije gemeentegebouwen. Geen inpandige rookruimtes meer en niet roken bij de ingang van het gebouw. Bij de gemeente Utrecht staat dit op de agenda.

Tips voor rookvrije gemeentegebouwen:

 •  OR op tijd betrekken
  Betrek de OR op tijd bij het plan om de gemeentelijke gebouwen rookvrij te maken. Bij voorkeur voordat het plan is opgesteld. Ook belangrijk: de informatie voor de OR goed onderbouwen en motiveren.
 • Opnemen in het beleid
  Neem in het beleid op dat bezoekers geen last mogen hebben van rokers. Aangeven dat er niet op het terrein van het gebouw gerookt mag worden kan onduidelijk zijn als een gemeentegebouw geen eigen grond heeft. Wees zo concreet mogelijk: waar mag wel gerookt worden. Dit voorkomt dat mensen bij de ingang gaan roken. 
 • Interne communicatie
  Zorg voor goede interne communicatie. Meld het rookverbod op tijd via intranet en zorg voor posters op de inpandige rookruimte. De rokers weten hierdoor op tijd dat deze gaat sluiten.  
 • Wees duidelijk
  Wees duidelijk en geef de rokers een alternatief. Laat ze dus weten waar wél gerookt mag worden.