eHealth

Draag bij aan opschaling van e-Health!

Het perspectief van de kankerpatiënt is in de afgelopen decennia sterk verbeterd. In 1949 overleefde 24 % de eerste 5 jaar, nu is dat 65%.  Momenteel leven ruim 800.000 Nederlanders mét of na kanker. We hebben de overtuiging dat e-Health de impact van kanker op de (ex)-patiënt, naasten en de samenleving kan verlagen. Maar we zien ook de uitdagingen met betrekking tot e-Health. Er gebeurt veel! Er zijn veel e-Health toepassingen. Helaas valt de schaal die wordt bereikt daarbij tegen.

KWF werkt aan een 'do force' om hier verbetering in aan te brengen. Een do force is een actief netwerk van personen en organisaties, die de schouders onder een probleem zetten en willen oplossen. We zijn op zoek naar patiënten, deskundigen, organisaties en e-Health ondernemers om samen op te trekken. Om samen de code te kraken hoe  e-Health in de zorg en in de patiënt journey echt geaccepteerd, omarmd en toegepast wordt.

Seedfinanciering voorjaar 2020

Via Innovate for Good stelt KWF micro financieringen ter beschikking aan startups en innovators. We zijn op zoek naar voorstellen, die een oplossing bieden voor vraagstukken waar KWF mee worstelt. In het voorjaar zal de uitdaging van 2020 bekend worden.  

Meld je aan!

Heb jij ideeën om e-Health echt succesvol te maken?  Wil je bijdragen aan de realisatie van ideeën? Of wil je onderdeel zijn van onze “do force”? Meld je dan aan! 

Ik word graag onderdeel van de do force:
KWF Kankerbestrijding mag mij opnemen in een database om mij als relatie op te slaan en te onderhouden met betrekking tot de do force of mijn idee:

*Deze velden zijn verplicht

Informatie over hoe KWF persoonsgegevens verwerkt kun je vinden in het Privacy statement.