Status aangifte tegen de tabaksindustrie

Ficq tijdens persconferentie

Laatste stand van zaken rechtszaak tabaksindustrie

Geen strafzaak tegen de tabaksindustrie

Dat heeft het gerechtshof in Den Haag op 6 december besloten. Het OM besloot in februari dit jaar de tabaksindustrie niet te vervolgen. Daarop startte Ficq namens alle aangevers een artikel 12 procedure om alsnog een vervolging af te dwingen. Het gerechtshof ziet echter geen mogelijkheden, onder meer omdat de tabaksindustrie voldoet aan de wettelijke regels zoals die nu gelden. 

Het hof stelt in haar beslissing: 

  • Dat deze zaak een nieuwe impuls aan het rookdebat heeft gegeven;
  • Dat de tabaksindustrie willens en wetens een schadelijk en verslavend product maakt, gericht op het maken van financiële winst; 
  • En erkent de noodzaak om roken, met name door jongeren, uit te bannen en zo een rookvrije generatie te creëren;

Onomkeerbare beweging is in gang gezet

Sinds de eerste aangifte twee jaar geleden, hebben tientallen aangevers zoals artsen, GGD`s, verslavingsinstellingen, ziekenhuizen, scholen en gemeentes zich aangesloten bij deze zaak. Uit onderzoek van Kantar Public (mei 2018) in opdracht van KWF blijkt dat een ruime meerderheid (61%) van de Nederlandse bevolking het goed vindt dat de tabaksindustrie ter verantwoording wordt geroepen. 

Roken veroorzaakt bijna 30% van alle kankersterfte in Nederland. Daarom zullen wij ons, samen met al onze partners, volop blijven inzetten om de jeugd van Nederland te beschermen tegen de praktijken van de tabaksindustrie en tegen de verleiding om te gaan roken.

Eerder dit jaar

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot in februari van dit jaar de tabaksindustrie niet te vervolgen. Advocate Ficq startte daarop namens alle aangevers een artikel 12 procedure. Concreet betekende dit: in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Op 17 mei is het officiële klaagschrift ingediend bij het hof in Den Haag. Een document van bijna 800 pagina’s waarin alle argumenten zijn toegelicht waarom het hof de tabaksindustrie zou moeten vervolgen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het gerechtshof anders naar deze zaak zal kijken en alsnog besluit dat het OM de tabaksindustrie moet vervolgen.

Op 26 september lichtte advocate Bénédicte Ficq het officiële klaagschrift toe aan het gerechtshof in Den Haag. Naast haar kregen ook een aantal aangevers spreektijd tijdens de zitting. Dus mochten zowel Anne Marie van Veen (initiatiefneemster van de aangifte) als KWF mondeling toelichting geven. In dit document kun je nalezen wat KWF gezegd heeft tijdens de zitting. 

In een aparte zitting kreeg die middag de tabaksindustrie de kans hun verweer toe te lichten. Advocaat Ficq mocht hierbij aanwezig zijn.

‘Partijdige’ rechter opgestapt

In aanloop naar de zitting werd bekend dat advocaat Ficq, Jan Wolter Wabeke voorzitter van het gerechtshof die de zaak tegen de tabaksindustrie behandelt, vroeg op te stappen. Er was geen vertrouwen in hem omdat hij tijdens een etentje op nogal neerbuigende toon zou hebben gezegd dat het 'ieders eigen verantwoordelijkheid is om al dan niet te roken en dat anderen daar niet verantwoordelijk voor zijn'.' Lees meer hierover in het artikel van het AD. 

Ficq: “Tegen iemand met zo’n overduidelijke privé mening, die dat neerbuigend ook nog eens tijdens dinertjes verkondigt, zijn wij bij voorbaat kansloos. Hij had deze zaak dus al nooit mogen aannemen. Wij hebben geen enkel vertrouwen in een onpartijdige behandeling van de zaak, zolang Wabeke betrokken is. Als hij niet zelf opstapt, zullen we hem wraken”. Diezelfde dag nog trok Wabeke zich terug uit de zaak. Hij werd vervangen door een andere rechter.

In hoger beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot in februari 2018 de tabaksindustrie niet te vervolgen. Advocate Ficq heeft daarop namens alle aangevers een artikel 12 procedure zijn gestart. Concreet betekent dit dat we in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof.

Wij zien het hoger beroep expliciet als tussenstap. De maatschappelijke beweging die op gang is gekomen laat heel duidelijk zien dat de maatschappij niet langer accepteert dat de tabaksindustrie onze kinderen verleidt met een zo verslavend mogelijk gemaakt product, waardoor meer dan de helft van de rokers uiteindelijk zal overlijden. De beweging is onomkeerbaar.