Bergh in het Zadel

KWF.nl > Help jij ons? > Fiets voor KWF > Bergh in het Zadel
Peleton Bergh in het Zadel

Een fietstocht door Duitsland

Dit jaar gaat de tocht naar Leipzig in de voormalige DDR en vandaar weer terug naar ’s-Heerenberg

Van 24 mei tot en met 1 juni 2019 heeft Bergh in het Zadel weer een grote fietstocht georganiseerd. De fietstocht van 1365 km voert de 60 deelnemers en ruim 20 begeleiders naar Leipzig in de voormalig DDR en weer terug naar ‘s-Heerenberg.

De actie heeft tot nu toe  een bedrag van meer dan  1 miljoen euro opgeleverd, waarvan 490.900 euro ten goede komt aan het onderzoeksproject 'Therapie-resistentie acute leukemie bij kinderen’  in het Prinses Maxima Centrum . Ook is er het project 'Combinatie van Radio- en Immunotherapie’ geadopteerd, een onderzoek van het RadboudUMC in Nijmegen.

Het overige bedrag zal besteed worden aan regionale kankergerelateerde doelen. Nadere invulling van deze bestedingen volgt nog.

Negen tochten ten bate van kankeronderzoek
De stichting Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding is in 1989 opgericht en heeft als doel geld op te halen voor kankeronderzoek. Door het organiseren van een sponsorfietstocht wordt er eens in de vier jaar op een sportieve en enthousiaste manier geld ingezameld door de fietsers en de begeleiders. Inmiddels zijn door de stichting zeven tochten georganiseerd en is dit jaar alweer de 9e tocht gereden.
 
Sponsoractiviteiten
Naast de fietstochten worden er jaarlijks diverse sponsoractiviteiten georganiseerd zoals de vier Golfdagen, de AM MAC Rally, de Artic Challenge en de Rock in Bargh.

Besteding van de opbrengst 2019
Therapie-resistentie acute leukemie bij kinderen is het nieuwe vierjarige onderzoek dat Stichting Bergh in het Zadel gaat ondersteunen. Door een fout in het IKZF1-gen komt bij ongeveer 15 procent van de kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) de ziekte terug. Dit zijn de hoog risicopatiënten. Projectleiders dr. Frank van Leeuwen van het Radboudumc in Nijmegen en dr. Roland Kuiper van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht onderzoeken met hun team, of een nieuwe combinatie van medicijnen beter werkt.

Select the Component and add.
Close

Opbrengst Bergh in het Zadel 2019

1.150.000 euro

Waarvan € 490.900 voor KWF onderzoek.

 

Besteding in 2019

490.900 euro komt ten goede aan het onderzoeksproject ‘Therapie-resistentie acute leukemie bij kinderen’.

Bergh in het Zadel

​Datum: 24 mei t/m 1 juni
Plaats: tocht door Duitsland
Aantal deelnemers: 60