Understanding Life

Afdaling Alpe d'HuZes

Een betere toekomst voor de kankerpatiënt

Understanding Life is een initiatief dat is toegewijd aan de patiënt. Het doel is wereldwijd topwetenschappers bij elkaar brengen om de ziekte kanker sneller onder controle te krijgen. Dit kan bereikt worden door kennis uit laboratoria en klinisch onderzoek sneller te benutten, onderzoeksdata te delen en samenwerking tussen toponderzoekers uit diverse instituten en landen te bevorderen. Dit moet de komende 10 jaar uitzonderlijke resultaten opleveren en leiden tot een duurzame infrastructuur voor onderzoek en behandeling voor de patiënt.

Dit doen we 

Onderzoek
Er zijn 3 innovatieve klinische studies gestart, waarin nieuwe geneesmiddelcombinaties en methoden om kanker onder controle te brengen worden getest. Het gaat om de volgende projecten: 

 1. José Baselga, Memorial Sloan Kettering Hospital, New York.

  Dr. Baselga onderzoekt of de gevoeligheid en/of de effectiviteit van borstkankerbehandelingen kan worden voorspeld aan de hand van een biomarker (een stof waaraan de ernst of aanwezigheid van een ziekte kan worden afgemeten). De opgedane kennis kan gebruikt worden om nieuwe geneesmiddelen te testen en te voorspellen welke (combinaties) het beste werken.
   

 2. Charles Sawyers, Memorial Sloan Kettering Hospital, New York. 

  Dr. Sawyers zoekt naar een nieuw medicijn dat resistentie tegen behandeling van prostaatkanker tegengaat.
   

 3. Adrian Harris, Oxford Medical Hosital, Oxford.

  Dr. Harris onderzoekt de effectiviteit van een nieuwe geneesmiddelcombinatie bij solide tumoren. Het ene middel remt de aanmaak van nieuwe bloedvaten door de tumor, het andere zorgt ervoor dat de tumor sneller doodgaat door het ontstane zuurstoftekort. De veronderstelling is dat de middelen elkaars effect op die manier versterken. 

Update februari 2018:

De 3 hierboven genoemde studies hebben met onverwachte ontwikkelingen te maken gekregen. Tijdens de studies van Baselga en Sawyers kwamen nieuwe medicijnen op de markt die beter waren dan de medicatie die zij op dat moment nog onderzochten. Omdat deze studies dus geen winst meer zouden opleveren voor patiënten, heeft KWF de financiering daarom vroegtijdig beëindigd. Verdere financiering is in zo’n geval niet zinvol. De studie van Harris bleek door onvoorziene omstandigheden niet haalbaar binnen het oorspronkelijk aangevraagde en toegekende budget. KWF vond de extra gevraagde gelden en de onzekerheid of deze toereikend zouden zijn, niet in verhouding staan tot de mogelijke impact van de studie voor patiënten. 

Van de 1,76 miljoen euro die aan de 3 studies was toegekend, is daarom 1,57 miljoen teruggevloeid naar het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. Dit geld heeft een nieuwe bestemming gekregen binnen de Alpe d’HuZes-thema’s Ambitie, Nieuwe Ontwikkelingen en Hermannetjes.

Samenwerking
Diverse toponderzoekers zijn een samenwerkingsverband aangegaan dat moet leiden tot versnelling van het hele proces van kennisvergaring, geneesmiddelonderzoek en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Prof. dr. Hans Clevers van het Hubrecht Instituut te Utrecht heeft een belangrijke spilfunctie. Hij kan op grote schaal en in korte tijd geneesmiddelen testen op tumoren die buiten het lichaam op kweek zijn gezet. Clevers werkt nauw samen met dr. Matthew Meyerson van Harvard Medical School te Boston en dr. Mike Stratton van het Wellcome Trust Sanger Institute te Cambridge. Clevers kweekt de tumoren, Meyerson vergelijkt het DNA tussen tumoren en gezonde cellen en Stratton doet de geneesmiddelscreening. Gezamenlijk analyseren ze de resultaten. De enorme hoeveelheid onderzoeksdata zullen ze delen met de hele wetenschappelijke wereld. Dit zal andere briljante wetenschappers inspireren om nieuwe doorbraken te realiseren.

Data delen
Dr. Stephen Friend, hoofd van de non-profit onderzoeksorganisatie Sage Bionetworks, is bezig met het opzetten van een informatieplatform waar onderzoekers gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

Dit levert het op 

 • Sneller testen van nieuwe geneesmiddelen.
 • Snellere voortgang van onderzoek door het delen van data.
 • Betere behandeling voor de patiënt.